آب سرد و گرم مصرفی و گرمایشی

لوله های پلی پروپیلن

لوله و اتصالات پلی پروپیلن

PP-RCT

لوله و اتصالات پلی پروپیلن

PP-R

لوله های پکس هوشمند و اتصالات PPSU

لوله های پکس هوشمند و اتصالات PPSU برنجی

PE-Xa

لوله پنج لایه تلفیقی و اتصالات برنجی

PPSU
1200px-REHAU_Logo_sRGB_01.svg

لوله های پکس هوشمند و اتصالات PPSU برنجی

REHAU

کلکتور ، شیر های کنترل فشار ، فیلتر های پکیجی ITAP

ITAP-LOGO

کلکتورهای آب شرب مصرفی

ITAP
ITAP-LOGO

شیرهای کنترل فشار آب شرب مصرفی

ITAP
ITAP-LOGO

شیرفلکه

Brass gate valve
ITAP-LOGO

فیلترهای پکیجی

ITAP