توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
HA/TSY-IIC 50 بست سیفون و نگهدارنده
HA/TSY-KKC 75 بست سیفون و نگهدارنده
HA/TSY-MMC 110 بست سیفون و نگهدارنده