توضیحات و جدول مشخصات

تعداد در بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm)  نام کالا
HN/TFC-HCC * 40 بست معمولی
HN/TFC-ICC * 50 بست معمولی
HN/TFC-KCC 75 بست معمولی
HN/TFC-MCC 110 بست معمولی
HN/TFC-NCC 125 بست معمولی
HN/TFC-PCC 160 بست معمولی