توضیحات و جدول مشخصات

اتصال جوشی ساده تبدیل جوشی جهت اتصال دو لوله سه لایه با سایزهای مختلف در سیستم های لوله کشی مورد استفاده می باشد . جوش این نوع اتصال تا سایز 125میلیمتر از نوع جوش مادگی (Socket Fusion) می باشد .

رنگ های موجود

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G18-FE0 350 عدد 25×20 تبديل ساده
VN/G18-GE0 250 عدد 32×20 تبديل ساده
VN/G18-GF0 220 عدد 32×25 تبديل ساده
VN/G18-HE0 160 عدد 40×20 تبديل ساده
VN/G18-HF0 140 عدد 40×25 تبديل ساده
VN/G18-HG0 120 عدد 40×32 تبديل ساده
VN/G18-IF0 80 عدد 50×25 تبديل ساده
VN/G18-IG0 70 عدد 50×32 تبديل ساده
VN/G18-IH0 60 عدد 50×40 تبديل ساده
VN/G18-JG0 50 عدد 63×32 تبديل ساده
VN/G18-JH0 40 عدد 63×40 تبديل ساده
VN/G18-JI0 30 عدد 63×50 تبديل ساده
VN/G18-KJ0 24 عدد 75×63 تبديل ساده
VN/G18-LJ0 20 عدد 90×63 تبديل ساده
VN/G18-LK0 14 عدد 90×75 تبديل ساده
VN/G18-MK0 14 عدد 110×75 تبديل ساده
VN/G18-ML0 10 عدد 110×90 تبديل ساده
VN/G18-NL0 8 عدد 125×90 تبديل ساده
VN/G18-NM0 8 عدد 125×110 تبديل ساده

درخواست مشاوره و سفارش