توضیحات و جدول مشخصات

اتصال برنجی بوشن کلکتوری نر جهت انشعابگیری از لوله های سه لایه ، انشعابگیری در رایزر و نصب کلکتورها در ساختمان مورد نیاز و استفاده می باشد . این قطعه بهمراه یکعدد مته جهت سوراخکاری و قالب جوشکاری مخصوص قابل استفاده می باشد .

رنگ های موجود

کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G96-I10 90 50*1/2″ بوشن كلكتوري نر برنجی
VN/G96-I20 80 50*3/4″ بوشن كلكتوري نر برنجی
VN/G96-I30 70 50*1″ بوشن كلكتوري نر برنجی
VN/G96-J10 80 63*1/2″ بوشن كلكتوري نر برنجی
VN/G96-J20 70 63*3/4″ بوشن كلكتوري نر برنجی
VN/G96-J30 60 63*1″ بوشن كلكتوري نر برنجی
VN/G96-K10 70 75*1/2″ بوشن كلكتوري نر برنجی
VN/G96-K20 60 75*3/4″ بوشن كلكتوري نر برنجی
VN/G96-K30 50 75*1″ بوشن كلكتوري نر برنجی

درخواست مشاوره و سفارش