بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی

مدعوین محترم
احتراما با افتخار میزبان شما در بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی .نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸ در محل داءمی نمایشگاه های بین المللی تبریز سالن پروین اعتصامی هستیم.