بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی

مدعوین محترم
احتراما با افتخار میزبان شما در بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی .نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸ در محل داءمی نمایشگاه های بین المللی تبریز سالن پروین اعتصامی هستیم.

رایزر سیفون

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا 20 HN/FPR-KKS 75 رایزر سیفون 8 HN/FPR-MMS 110 رایزر سیفون 6 HN/FPR-NNS 125 رایزر سیفون

ادامه »

اورینگ دریچه بازدید

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا HA/2OR-IK5 75 اورینگ دریچه بازدید HA/2OR-MN6 110 اورینگ دریچه بازدید ************** 125 اورینگ دریچه بازدید

ادامه »