توضیحات و جدول مشخصات

اتصال درپوش رزوه ای بلند از ادوات نصب جهت آب بندی و تست شیرآلات تک و مخلوط در هنگام نصب مورد استفاده می باشد.

رنگ های موجود

 

کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G65-E00 120 20 درپوش رزوه اي بلند
VN/G65-F00 100 25 درپوش رزوه اي بلند

درخواست مشاوره و سفارش