توضیحات و جدول مشخصات

اتصال درپوش کپ از ادوات نصب جهت آب بندی و تست سیستم لوله کشی مورد استفاده می باشد.

رنگ های موجود

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G20-E00 500 عدد 20 درپوش كپ
VN/G20-F00 350 عدد 25 درپوش كپ
VN/G20-G00 250 عدد 32 درپوش كپ

درخواست مشاوره و سفارش