سه راه مساوی 45 درجه پوش فیت

توضیحات و جدول مشخصات

تعداد در بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
75 HN/FPT-HGC 45 40 سه راه مساوی 45 درجه
45 HN/FPT-IGC 45 50 سه راه مساوی 45 درجه
18 HN/FPT-KGC 45 75 سه راه مساوی 45 درجه
7 HN/FPT-MGC 45 110 سه راه مساوی 45 درجه
6 HN/FPT-NGC 45 125 سه راه مساوی 45 درجه
3 HN/FPT-PGC 45 160 سه راه مساوی 45 درجه