سه راه مساوی 45 درجه پوش فیت

توضیحات و جدول مشخصات

تعداد در بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
75 HN/FPT-HGC 45 40
45 HN/FPT-IGC 45 50
18 HN/FPT-KGC 45 75
7 HN/FPT-MGC 45 110
6 HN/FPT-NGC 45 125
3 HN/FPT-PGC 45 160