سیستم گرمایش و سرمایش کفی با لوله های سه لایه هوشمند

سیستم های گرمایش کفی یکی از به روز ترین سیستمهای تاسیساتی موجود مطابق با پروفیل آسایش حرارتی بدن انسان می باشد .صرفه جویی در مصرف انرژی و بالا بودن آسایش حرارتی در این سیستم از عوامل رشد روزافزون آن می باشد.

گروه صنعتی وحید در راستای هدفگذاری خود جهت تولید محصولات به روز در ایران ، اقدام به تولید لوله های مخصوص گرمایش کفی با مشخصات منحصر به فرد نموده است .

این نوع لوله از پلیمر PE-Xa تولید وعرضه میگرددکه دارای حافظه حرارتی می باشد .در لایه خارجی لوله از ماده EVOH جهت جلوگیری از نفوذ اکسیژن استفاده میگرددکه این لایه توسط چسب به لایه PE-Xa چسبانده می شود.

نوع مواد اولیه

Polyethylene HD

استاندارد ملی – استاندارد بین المللی

ISIRI 13205 – BS EN ISO 15875

حداکثر فشار کاری

8 بار

ساختار لوله – رنگ لوله

سه لایه (قرمز)

سایزهای قابل ارائه

16 الی 25 میلیمتر ( قطرخارجی)

ضخامت های قابل ارائه

S 4

کلاس آتش نشانی

DIN4102-B2

گسترش و توسعه شهرسازی، ایجاد روز افزون مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری، کاهش منابع فسیلی انرژی در مقابل افزایش قیمت هر روزه انرژی از یک سو و مسئله تامین و تولید هوای مطبوع با شرایط دلخواه و مناسب، با توجه به نیاز افراد و اقتضای نوع کاربری ساختمان ها از سوی دیگر، موجب پیشرفت سریع فن آوری تولید برتر سیستم های حرارتی و  برودتی گردیده است.

در راستای این توسعه و با پایه عرصه نمودن سیستم های مدرن حرارتی و برودتی، سیستم گرمایش کفی به عنوان بهترین و مناسب ترین سیستم گرمایشی نسبت به سایر مدل های حرارتی در کشورهای اروپائی و آمریکائی انتخاب گردیده است.

از مزیت های اصلی سیستم گرمایش کفی، استفاده از دمای پایین جهت ایجاد گرمایش مطبوع و همچنین نزدیک بودن پروفیل حرارتی آن به پروفیل آسایش حرارتی بدن انسان می باشد.

در سیستم گرمایش کفی برای کنترل دلخواه دما، نقاط مختلف محیط از یک مرکز (کلکتور اصلی سیستم گرمایش کفی) انشعاب گرفته و براساس نیاز طراحی هر محیط شامل یک یا چند بخش حرارتی (Heating Zone) می باشد که هر کدام به تفکیک دارای قابلیت کنترل مجزای دما می باشند.

برای پی بردن به اهمیت سیستم گرمایش کفی و تفاوت آن با سایر سیستم های حرارتی در ابتدا می بایست به معرفی روش های انتقال حرارت و مفهوم آسایش حرارتی پرداخته شود.

انتقال حرارت

جریان حرارت از ماده ای با درجه حرارت بیشتر به ماده ای با درجه حرارت کمتر را انتقال حرارت گویند. به طور کلی حرارت از سه طریق منتقل می شود. برای روشن شدن تفاوت های هر یک از روش های انتقال حرارت، در ذیل به بررسی هر کدام از آنها پرداخته می شود. اگر چه در اغلب اوقات انتقال حرارت، توسط هر سه روش صورت می گیرد.

 • انتقال حرارت از طریق هدایت (رسانش) Conduction

چنانکه گفته شد انتقال انرژی حرارتی از ناحیه گرمتر به ناحیه سردتر جسم صورت می گیرد. حال اگر این انتقال انرژی از نقطه ای به نقطه دیگر در اثر برخورد یا تماس مستقیم ذرات جسم (مولکول) صورت گیرد، انتقال حرارت از طریق هدایت انجام گرفته است. رابطه زیر نشان دهنده مقدار انتشار حرارت از طریق هدایت می باشد که به رابطه فوریه معروف است.

در این رابطه

Q: مقدار انتقال حرارت بر حسب (W)

K: ضریب هدایت حرارتی (W/m.K)

ΔT: تفاوت دما بین دو سطح

ΔX: ضخامت

قابلیت هدایت حرارتی K: عبارت است از مقدار حرارتی که از واحد سطح جسمی به ضخامت واحد به ازاء یک درجه اختلاف دما در مدت زمان واحد عبور نماید.

 • انتقال حرارت از طریق جابجایی

در این روش، انتقال حرارت توسط حرکت و جابجایی مولکول های سیال (گاز یا مایع) صورت می گیرد. انتقال حرارت جابجایی منحصراً در گازها و مایعات که مولکول های آنها قابلیت حرکت دارند امکان پذیر است. در مورد انتقال گرما به طریق جابجایی نمی توان مانند هدایت حرارتی، رابطه ای ساده به دست آورد. زیرا مقدار گرمای مبادله شده بین سیال (گاز یا مایع) و سطح جسم جامد به عوامل متعددی مانند صاف بودن سطح، عمودی یا افقی قرار گرفتن سطح، چگالی سیال، گرمای ویژهف ضریب انتقال حرارتی سیال، سرعت سیال و غیره بستگی دارد. به طور کلی مقدار گرمایی که به روش جابجایی بین یک سطح و سیال مبادله می شود متناسب است با مساحت این سطح و اختلاف دمای سطح جامد و دمای متوسط سیال انتقال دهنده مثل هوا، این رابطه را که به رابطه نیوتن معروف است به این صورت نشان می دهند.

در این رابطه:

Q: مقدار حرارت جابجا شده توسط سیال

H: ضریب انتقال حرارت محلی

A: سطح جسم جامد

ΔT: اختلاف درجه حرارت مابین جسم و سیال

Ts: دمای سطح جسم داغ

Tm: دمای متوسط سیال است

Qc = HA ΔT = HA (Ts – Tm)

 

 • انتقال حرارت از طریق تابش (تشعشع)

تابش عبارت است از جریان دائمی انرژی از سطح جسم یا سطح داغ به جسم یا سطح دیگری با دمای پایین تر. این نوع انتقال حرارت توسط امواج الکترومغناطیس به طول موج 1.0 تا 100 μm منتقل می شود. امواج تابش گرمایی با سرعت نور منتشر می شوند و هرگاه به جسمی برخورد کنند که در برابر اشعه حرارتی شفاف نباشد جذب آنها شده و به حرارت تبدیل می شوند، این امواج از هوا و از خلاء عبور می کنند و در هنگام عبور از هوا، قسمتی از آنها جذب هوا می شود.

مقدار جذب انرژی تابشی بستگی به میزان جاذب بودن جسم دریافت کننده و ضریب دید (View Factor) جسم تابش کننده نسبت به جسم دریافت کننده دارد. براساس معادله استفن – بولتزمن، مقدار تابش یک جسم سیاه (جسمی که انرژی تابشی را به طور کامل جذب می نماید) برابر با مقدار زیر است و همان طور که دیده می شود عامل دمای جسم تابش کننده با توان چهارم دما رابطه مستقیم دارد.

ER = σ (T4)

ER: انرژی تابشی بر حسب W/m2

σ: ثابت استفن-بولتزمن = 5.67×10-8W/m2.K4 در سیستم متریک می باشد.

T: درجه حرارت مطلق بر حسب کلوین است.

بنابراین تحقیقات به عمل آمده و شبیه سازی های ترموگرافیکی انجام شده، در بدن انسان، انتقال حرارت به طور متوسط به صورت های زیر انجام می پذیرد.

انتقال حرارت از طریق تشعشعی حدود 70 درصد

(Radiation)

 

انتقال حرارت از طریق جابجایی حدود 25 درصد

(Evaporation)

 

انتقال حرارت از طریق حرارت 2 تا 5 درصد

(Heat Conduction)

سیستم گرمایش کفی بعلت این که دقیقاً به همین اندازه و حدود 70 درصد انرژی حرارتی را از طریق تابش منتقل می نماید، مطبوع تین سیستم گرمایشی موجود می باشد.

آسایش حرارتی

آسایش حرارتی به شرایطی اطلاق می شود که شخص احساس مطبوعی از نظر حرارتی در محیط داشته باشد، در استاندارد 552004 – ASHRAE ذکر می شود که منظور از این شرایط این است که دست کم 80 درصد افراد از نظر حرارتی احساس آسایش بنمایند و 20 درصد باقیمانده می توانند بعلت شرایط خاص جسمانی یا شرایط خاص مکانی احساس عدم آسایش داشته باشند.

عوامل موثر بر آسایش حرارتی بر دو دسته کلی می باشند که به شرح ذیل می باشند:

الف) عوامل دمایی (Thermal Enviroment)

 • دمای هوا
 • دمایی میانگین تابشی
 • رطوبت
 • سرعت هوا

ب) عوامل شخصی (Personal Parameter)

 • نوع لباس
 • نوع فعالیت

همانطور که در بالا دیده می شود دو عامل اصلی ایجاد آسایش حرارتی، دمای هوا و دمای میانگین تشعشعی (Mean Radiant Temp-MRT) می باشند که در واقع اثر همزمان این دو عامل را دمای عملیاتی (Operative Temp-OT) می نامند. این دمای عملیاتی به معنی دمای معادل ناشی از اثر انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی در محیط می باشد.

در سرعت های پایین (کمتر 2/0 متر بر ثانیه) دمای عملیاتی برابر با میانگین تشعشعی می گردد و این بدین معنی است که هر دو عامل مذکور ب هیک اندازه و به طور برابر در تامین آسایش حرارتی نقش دارند.

در سیستم گرمایش کفی عامل مهم دیگر زاویه دید شخص یا شی گرم شونده نسبت به منبع گرمایی می باشد. که به این پارامتر ضریب دید (View Factor) گفته می شود. که ضریب دید بدین معنی می باشد که از مقدار انرژی که از سطح A ساطع می گردد چه درصدی به سطح B می رسد. به ضریب دید، ضریب وضعیت یا ضریب شکل نیز گفته می شود. تفاوت مهم سیستم گرمایش کفی با سیستم گرمایش سقفی در این نکته می باشد که در یک اطاق استاندارد شش در شش متر با فرض ارتفاع سقف 3 متر، ضریب دید برای افراد ایستاده 0.37 و برای افراد نشسته 0.4 می باشد که این مقدار از ضریب دید سقف (15/0 تا 2/0) بسیار بیشتر می باشد. بریا مثال افزایش 5 درجه ای دمای کف باعث افزایش 2 درجه ای دمای میانگین تشعشعی (MRT) و در نتیجه افزایش دمای 1 درجه ای دمای عملیاتی (OT) می گردد ولی همین افزایش دما در سقف تنها باعث افزایش دمایی حدود 4/0 درجه سانتیگراد می گردد. این مطلب بدین معنی است که گرمایش از کف اثری 5/2 برابر بیشتر از گرمایش از سقف بروی (OT , MRT) دارد و در نتیجه استفاده از کف بسیار موثرتر از سایر سطوح برای ایجاد گرمایش می باشد.

در مقایسه با سیستم های انتقال حرارت به روش جابجایی کامل، سیستم گرمایش کفی بدلیل داشتن اثر تشعشعی بسیار مناسب می تواند با دمایی عملیاتی 5/1 تا 2 درجه پایین تر کار نماید که همین مطلب باعث سالانه 6 تا 12 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

از نکات مهم دیگر استفاده از سیستم گرمایش کفی منبع حرارتی با دمای پایین، حدود 45 درجه سانتیگراد می باشد که از این لحاظ نیز نسبت به دمای معمول 80 درجه در موتورخانه ها جهت سیستم شوفاژ و فن کویل بسیار با صرفه تر در مصرف انرژی می باشد.

لوله های سه لایه PE-Xa مخصوص گرمایش کفی (قرمز)

استاندارد تولید: EN ISO 15875

استاندارد ملی: ISIRI 13205

استاندارد محافظت در برابر اکسیژن: DIN 4726

استاندارد کلاس آتش نشانی: DIN 4102-B2

کلاس تولید: Class 4 – 8 Bar/S4.5

do قطر خارجی

(mm)

S ضخامت

(mm)

di  قطر داخلی

(mm)

وزن

(kg/m)

حجم آب

(Lit/m)

نوع بسته بندی
16 2 12 9.7 10.9 حلقه 80 متری
16 2 12 9.7 10.9 حلقه 100 متری
16 2 12 9.7 10.9 حلقه 160 متری
16 2 12 9.7 10.9 حلقه 240 متری
20 2 16 13 19.3 حلقه 80 متری
20 2 16 13 19.3 حلقه 100 متری
20 2 16 13 19.3 حلقه 160 متری
20 2 16 13 19.3 حلقه 240 متری
25 2.3 20.4 18.7 31.6 حلقه 100 متری

 

مشخصات فنی لوله های سه لایه PE-Xa مخصوص گرمایش و سرمایش کفی

مشخصات واحد لوله های تک لایه PE-Xa

سیستم گرمایش و سرمایش کفی

رنگ
مواد اولیه
استحکام ضربه های Notched در دمای 20ºC
استحکام ضربه های Notched در دمای -20ºC
میانگین ضریب انبساط طولی بدون ساپورت mm/mºK 0.15
وقتی که از ساپورت اهنی استفاده شود (سایز 32-16 میلی متر) 0.04
ضریب انتقال حرارت W/mºK 0.35
ضریب زبری لوله mm 0.07
فشار طراحی PD Bar 8
حداکثر دمای طراحی Tmax ºC 90
دمای ناشی از نقص سیستم Tmal ºC 100
کلاس کاربری لوله 4
سری لوله 4.5
محاحفظت در مقابل اکسیژن DIN 4726 کاملا محافظ
ضریب مواد C 12
کلاس آتش نشانی لوله DIN 4102 B2
حداقل شعاع خم بدون ابزار 5×d
سایزهای موجود mm 16/20/25

کاربردهای سیستم گرمایش و سرمایش کفی

 • براساس جدیدترین نتایج ترموگرافیکی، سیستم حرارتی گرمایش کفی بهترین مدل حرارتی از جهت نزدیکی به مدل آسایش حرارتی بدن انسان می باشد.
 • در سیستم گرمایش کفی مصرف سوخت در حدود 40 درصد کاهش می یابد.
 • در سیستم گرمایش کفی، گرمای به وجود آمده در کف ساختمان موجب از بین رفتن حشرات و عدم رشد باکتری ها می گردد.
 • سیستم گرمایش کفی به دلیل عدم حرکت ذرات معلق در هوا، بهداشتی ترین سیستم حرارتی روز دنیا می باشد.
 • در سسیستم گرمایش کفی، گرما در کلیه نقاط به صورت یکنواخت و همگن توزیع می گردد و ب ی سر و صداترین سیستم حرارتی نیز می باشد.
 • در سیستم گرمایش کفی به دلیل پایین بودن دمای سیکل حرارتی (35 الی 55) سانتی گراد حجم تاسیسات مکانیکی کاهش یافته و عمر مفید تجهیزات موتورخانه نیز ارتقاء می یابد.

نمایش پروفیل حرارتی در انواع مختلف آرایش لوله ها در کف

آرایش لوله ها بر روی کف، بسته به نوع کاربرد، محدودیت فضا و نحوه نصب می تواند به صورت های مختلف باشند. در شکل زیر سه نوع از مهمترین انواع آرایش این نوع لوله ها آمده است و در آن نوع کاربرد و دیگر خصوصیات آن آمده است.

نوع کاربرد همه نوع فضا بجز سطوح کف های کاذب
نکاتی در مورد لوله فقط خم 90 درجه می خورند

مقدار لوله کمتری مصرف می گردد.

هندسه فضا برای همه نوع فضایی مناسب است
پروفیل حرارتی

 

نوع کاربرد فضاهای صنعتی بزرگ
نکاتی در مورد لوله لوله ها هم 180 درجه می خورند

حداقل شعاع خمش باید مورد توجه باشد

هندسه فضا اکثرا در فضاهای بزرگ صنعتی به کار می رود
پروفیل حرارتی

 

 

 

نوع کاربرد برای سطوح با کف کاذب
نکاتی در مورد لوله لوله ها خم 180 درجه می خورند

حداقل شعاع خمش باید مورد توجه باشد

هندسه فضا برای هم فضاهای بزرگ هم کوچک کاربرد دارد.
پروفیل حرارتی  

 

 

؟؟؟؟؟نمودار؟؟؟؟

 

 

 

 

مزایای مانیفولدهای گرمایش کفی گروه صنعتی وحید

مانیفولدهای سیستم گرمایش کفی همگی ساخت کشور ایتالیا می باشند و دارای ویژگی های منحصر بفرد زیر هستند:

 • شیرهای 90 درجه ورودی و خروجی:

وجود این شیر فلکه های 90 درجه باعث عدم نیاز به استفاده از زانوی یکسر دنده در ورودی کلکتور می باشند

 • داشتن شیر در رفت و برگشت مانیفولد گرمایش کفی:

وجود این دو شیر قطع و وصل بر روی هر دو مسیر رفت و برگشت باعث انعطاف پذیری بالای کلکتور در تعمیرات یک وزن خاص و یا انجام عملیات هواگیری می گردد.

 • شیر هواگیری اتوماتیک:

یکی از معضلات سیستم های گرمایش و سرمایش کفی وجود هوا درون سیستم و در نتیجه عدم امکان گردش بهینه سیال درون سیستم می باشد به همین علت کلکتورهای مدرن گرمایش و سرمایش کفی مجهز به این وسیله مفید می باشند تا در هنگام کار کردن سیستم هوا موجود در ان بتواند تخلیه گردد.

 • شیر تخلیه:

مانیفولدهای این شرکت مجهز به شیر تخلیه می باشند و در صورتی که بخواهیم به هر علتی آب درون سیستم را تخلیه نماییم براحتی و با اتصال یک شیلنگ می توان کلیه آب درون سیستم را خالی نماییم.

 • بای پس

مانیفولدهای گرمایش و سرمایش کفی این شرکت مجهز به بای پس می باشند. این مزیت باعث می شود که همیشه و به خصوص در هنگام داشتن تعداد زیادی از زون های حرارتی با استفاده از یک مکانیزم فنر و ساچمه می توان سرعت جریان آب را در زون هال مختلف ا طریق کلکتور تنظیم نمود.

 • دماسنج نشان دهنده آب رفت و برگشت:

مانیفولدهای این شرکت مجهز به دماسنج جهت نمایش دمای آب ورودی و خروجی از آن می باشد. این موضوع نکته مهمی برای تنظیم دمای آب ورودی به کلکتور می باشد.

 • فلومتر:

مانیفولدهای این شرکت همچنین دارای فلومتر (جریان سنج) جهت نمایش میزان جریان در هر زون حرارتی می باشد که در نتیجه اجازه تنظیم مطلوب حرارت لازم را برای هر زون حرارتی به استفاده کننده می دهد.

مانیفولدهای سیستم گرمایش و سرمایش کفی

مشخصات مانیفولد گرماشی و سرمایش کفی

 • سایز ورودی: 1 اینچ سایز لوله اصلی: 1 اینچ
 • دارای شیر قطع و وصل در مسیر رفت و برگشت
 • دارای دماسنج آب ورودی و خروجی
 • دارای فلومتر برای هر زون حرارتی
 • دارای شیر فلکه 90 درجه 1 اینچ
 • دارای شیر هواگیر اتوماتیک (Automatic Air vent) جهت خارج نمودن هوای داخل سیستم
 • دارای شیر تخلیه (Drain Valve)
 • دارای By Pase جهت تنظیم فشار داخل کلکتور
 • قابلیت اتصال به شیرهای برقی جهت کنترل اتوماتیک
 • حداکثر فشار کاری: 10 بار
 • حداکثر دمای قابل استفاده: 80 درجه سانتیگراد
 • خروجی مانیفولد: 3/4 اینچ
 • جنس مانیفولد: برنج ضد زنگ

مانیفولدهای سیستم گرمایش و سرمایش کفی مودلار (Modular)

مشخصات مانیفولد گرماشی و سرمایش کفی

 • سایز ورودی: 1 اینچ سایز لوله اصلی: 4/1-1 اینچ
 • دارای شیر قطع و وصل در مسیر رفت و برگشت
 • دارای دماسنج آب ورودی و خروجی
 • دارای فلومتر برای هر زون حرارتی
 • دارای شیر فلکه 90 درجه 1 اینچ
 • دارای شیر هواگیر اتوماتیک (Automatic Air vent) جهت خارج نمودن هوای داخل سیستم
 • دارای شیر تخلیه (Drain Valve)

مانیفولدهای مخصوص سیستم گرمایش و سرمایش کفی

مشخصات مانیفولد گرماشی و سرمایش کفی

 • سایز ورودی: 1 اینچ سایز لوله اصلی: 1 اینچ
 • دارای شیر قطع و وصل در مسیر رفت و برگشت
 • دارای دماسنج آب ورودی و خروجی
 • دارای فلومتر برای هر زون حرارتی
 • دارای شیر هواگیر اتوماتیک (Automatic Air vent) جهت خارج نمودن هوای داخل سیستم
 • دارای شیر تخلیه (Drain Valve)
 • دارای بای پس (Bypass) قابل نصب در صورت نیاز
 • قابلیت نصب شیر برقی

کنترل های مخصوص گرمایش کفی

در سیستم های گرمایش کفی در صورتی که از سیستم های پکیج های هوایی استفاده شود که دارای پمپ های با هد پایین می باشد می توان از قطعات تکمیل کننده مانیفولدهای گرمایش کفی به نام Set Point Regulation Unit استفاده نمود که دارای پمپ با هد مناسب، ترموستات، شیر سه راهه کنترلی، ترمومتر نشان دهنده دمای رفت می باشد. همانطور که در شکل روبرو دیده می شود. این قطعات با پمپ های دور ثابت و دور متغیر قابل ارائه می باشند.

در پروژه هایی که سیستم آب گرم به صورت مرکزی تولید وتهیه می شوند و برای مصرف کننده گرمایش کفی احتیاج به تامین دمای اختصاصی در نقطه مصرف می باشد می توان به یکی از دو روش ذیل از این تکنیک استفاده نمود.

روش اول: استفاده از کلکتورهای پیشرفته همراه با پمپ، شیر سه راهه و قابلیت کنترل مستقل

در این روش تنظیم دمای آب در محل مصرف صورت می پذیرد و آب تولید شده در دیگ فقط باید مستقیم و توسط رایزر به کلکتور رسانده شود. در این روش حتی قابلیت کنترل آب دمای سیستم گرمایش کفی با توجه به هوای بیرون نیز وجود دارد همچنین در صورتی که همزمان با گرمایش کفی مصرف کننده ها ی دیگری مثل حوله خشک کن، رادیاتور و فن کویل وجود داشته باشند میتوان از مدل همراه با یک کلکتور گرمایشی استفاده نمود که همزمان با گرمایش کفی بقیه سیستم ها هم به کار خود ادامه دهند. نمونه هایی از انواع این کلکتورها در شکل زیر آمده است.

روش دوم: استفاده از واحدهای توزیع و کنترل مستقل در موتورخانه

در این روش در محل موتورخانه و بر روی کلکتور اصلی این نوع واحدها نصب می گردند. که مجهز به شیر برقی سه راهی قابل کنترل به صورت دستی یا بر قی، ترمومتر رفت و برگشت، شیر بای پس و پمپ سیر کولاتور می باشند. این واحدهای مستقل بسته به نوع کنترل و کاربرد در انواع مختلفی وجود دارند که بخشی از آنها در شکل زیر آمده است.

سیستم گرماشی و سرمایش کفی مخصوص چمن

 • در زمینهای ورزشی جهت رشد مناسب چمن نیاز به ثابت نگه داشتن دمای ریشه چمن در کلیه فصول سال همچنین عاری بودن سطح زمین چمن از یخ و برف می باشد، از اینرو سیستم گرمایش کفی مناسبترین گزینه جهت فراهم آوردن این منظور می باشد.

سیستم های گرمایش و سرمایش کفی مخصوص آشیانه های هواپیما، انبارها و سوله های صنعتی

با توجه به این که در آشیانه های هواپیمایی، انبارها و سوله های صنعتی ارتفاع سقف سازه ها معمولا بلند می باشد و استفاده کنندگان از این فضاها در ارتفاع 2 متری از سطح کف می باشند، بنابراین سیستم گرمایش کفی با صرفه ترین سیستم گرمایش مورد نظر برای این فضاها می باشد.

مزیت های سیستم گرمایش کفی:

 • حداقل 40 درصد کاهش مصرف سوخت
 • تامین گرمایش مطلوب و یکنواخت در تمام سالن
 • عدم تاثیر پذیری سیستم گرمایش از باز و بسته شدن درهای سالن
 • عدم گردش هوا جهت بلند کردن و بلند شدن ذرات گرد و غبار و ایجاد اشکال در سیستم تنفسی

در ضمن تا به حال هفت آشیانه هواپیمایی در کشور از خطوط هواپیمایی مختلف به سیستم گرمایش کفی و سیستم ذوب برق و یخ مجهز گردیده اند.

جهت مقایسه پروفیل حرارتی سیستم گرمایش کفی با سایر سیستم های حرارتی می توان به شکل زیر مراجعه نمود.

 

 1. پروفیل حرارتی سیستم گرمایشی یونیت هیتر
 2. پروفیل حرارتی سیستم گرمایش کفی
 3. پروفیل حرارتی سیستم گرمایش تشعشعی سقفی

 

در مقایسه سیستم های گرمایشی تشعشعی سقفی و سیستم گرماشی کفی موارد ذیل ذکر می گردد:

 1. در سیستم گرمایش کفی هیچ بار و وزن اضافی جهت نصب و اجرای سیستم گرمایشی به سازه اضافه نمی گردد.
 2. در سیستم گرمایش کفی اکسیژن سالن مصرف نگردیده و در مقایسه با سیستم های گرمایشی تشعشعی بدون دودکش برتری مهمی از لحاظ ایمنی و بهداشت کارکنان دارا می باشد.
 3. به دلیل بالاتر بودن ضریب دید در سیستم گرمایش کفی کارکنان همیشه در معرض پوشش سیستم گرمایشی می باشند ولی در سیستم تشعشعی سقفی ممکن است به علت قرار گرفتن کارکنان در پشت دستگاه یا در جاهائیکه سقف را نبینند نتوانند در پوشش گرمایشی قرار بگیرند و از لحاظ یکنواختی پوشش سیستم گرمایش کفی بسیار مؤثر می باشد.

سیستم های گرمایش کفی در گلخانه ها

در گلخانه ها به علت سقف شفاف حدود 25 درصد نیاز گرمایش روزانه از خورشید تأمین می گردد. جهت انتخاب سیستم گرمایش مناسب توجه به نکات ذیل کلیدی می باشد.

 • دمای ریشه گیاهان ترجیحاً می بایست در طول شبانه روز در یک دمای تقریباً ثابت حفظ گردد و سیستم گرمایشی می بایست این توانائی را داشته باشد. این مطلب در مورد گلخانه هایئی که بخش قلمه دارند حساس تر می باشد.
 • در گلخانه های با سقف های بلند، مثلاً بالاتر از 3 متر، استفاده از سیستم های گرمایشی که با هوا کار می کنند مثل یونیت هیتر باعث تجمع هوای گرم در نزدیکی سقف گلخانه می گردد که معموولا به علت استفاده از نایلون های شفاف و نازک غیر عایق در سقف، انرژی این هوای گرم به راحتی هدر رفته و عملاً گیاهانی که در کف گلخانه قرار دارند گرم نمی گردند.
 • یکی از عوامل مؤثر تأثیر گذار در رشد گیاهان در گلخانه، مقدار رطوبت مورد نیاز می باشد، بنابراین استفاده از سیستم های حرارتی که باعث تبخیر رطوبت موجود و یا تغییر مقدار آن می گردند، بر روی رشد گیاهان تأثیر منفی خواهند داشت.

در سیستم گرمایش کفی به علت توزیع یکنواخت درجه حرارت در سطح گلخانه، احتیاج به تجهیز گلخانه به تونل باد و فن های توزیع کننده هوا نمی باشد. همچنین در این سیستم به علت انجام گرمایش درمد انتقال حرارت تابشی، توزیع گرما مستقیم توسط خاک و گیاه جذب می گردد که این امر باعث رشد یکنواخت ریشه و اندام گیاه می گردد. همچنین سیستم گرمایش کفی به علت مدفون بودن در داخل کف هیچ نوع بار اضافه ای را به سازه وارد نکرده و به دلیل اینکه در بین سیستم های تشعشعی گرمایشی بالاترین ضریب دید را سطوح کف نسبت به سطوح سقف و دیوار دارند، سیستم گرمایش کفی همیشه در معرض دید گیاهان موجود بر روی کف قرار می گیرد.

همچنین در سیستم گرمایش کفی می توان در فصل تابستان به جای عبور آب گرم از لوله ها از آب سرد (با دمای بالاتر از نقطه شبنم) استفاده نمود تا نسبت به انجام عمل سرمایش و ثابت نگه داشتن دمای ریشه در شرایط یکسان بهره برداری نمود. به طور خلاصه مزیت های سیستم های گرمایشی تشعشعی موارد ذیل می باشد.

 • کاهش چشمگیر هزینه تعمیرات و نگهداری سیستم گرمایش.
 • کاهش گردش هوا و در نیتجه عدم انتقال بیماری های منقل شونده توسط هوا
 • تامین گرمایش مطلوب و یکنواخت در کل سطح گلخانه

سیستم گرمایش کفی مخصوص مرغداری ها

یکی از روش های تامین گرمای مورد نیاز سالن مرغداری که اخیرا در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است، روش گرمایش از کف است این روش پیش از این نیز در گرمایش ساختمانهای تجاری و مسکونی به کار گرفته شده است اساس کار این روش این است که لوله هایی از زیر سطح زمین عبور داده می شوند و از میان این لوله ها آب گرم گذرانده می شود و از طریق انتقال حرارت به صورت تابشی، گرمای مورد نیاز سالن مرغداری تامین می گردد. امواج تابش گرمایی با سرعت نور منتشر می شوند و هر گاه به جسمی برخورد کنند که در برابر اشعه حرارتی شفاف نباشد جذب آن شده و به حرارت تبدیل می شوند لذا در روش گرمایش کفی بر خلاف سایر روش های گرمایشی که ابتدا باید تمام هوای داخل سالن گرم شود و پس از آن گرما به بدن مرغ انتقال پیدا کند می توانیم با روش اثرگذاری مستقیم گرمایشی بر نقطه نظر هدفمان که همان ماکیان هستند عمل کنیم و گرما را تا ارتفاعی در سالن مهیا کنیم (هم سطح بدون و سر مرغ) که مورد نیاز ماکیان است که انجام این امر در حفظ منابع سوختی و گرمای سالن به هنگام نیاز به انجام عمل تهویه بسیار کمک می کند زیرا احتیاجات و متابولیزم پرنده ها بسیار بالا است و مقدار هوای مورد نیاز آنها در واحد وزن نسبت به سایر دامها زیادتر است به طور مثال طیور پنج برابر انسان در وزن مساوی احتیاج به اکسیژن دارند و میزان هوای مورد نیاز برای جوجه ها به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بدن حدود 2 فوت مکعب در دقیقه می باشد که با رشد جوجه ها میزان نیاز آنها به اکسیژن بیشتر می شود و تهویه اهمیت بیشتری میابد حال وقتی ما برای تامین نیاز گرمایی ماکیان از روش گرم کردن هوای سالن استفاده کنیم با انجام عمل تهویه (که در تمامی روش های گرمایشی الزامی است) علاوه بر تامین هوای تازه مورد نیاز ماکیان هوای گرم سالن را نیز خارج نموده ایم که همین امر باعث صرف بی رویه منابع سوختی و هدر رفت انرژی گرمایی خواهد شد.

حرارت در سیستم گرمایش کفی بیشتر از طریق کف سالن منتقل می شود لذا امکان جهت دادن به مسیر گرمایش وجود داشته داشته و حرارت بیشتر در فضای کف و سایر مکان های مورد نیاز متمرکز می گردد.

که طبق قانون فوریه در زمانی که دمای محیط و دمای بدن پرنده یکسان است جریان حرارت از یک سو به سویی دیگر وجود ندارد.

سیستم گرمایش کفی در سالن های مرغداری این امکان را به مدیریت واحدهای پرورش طیور می دهد که با تقسیم بندی و کنترل منطقه ای و امکان گرمایش در مناطق انتخابی طبق نیاز پرندگان طراحی شود سیستم گرمایش از کف باعث چرخش هوا نمی شود در نتیجه آلودگی مواد معلق و غبار موجود در هوا به شدت کاهش یافته و اثرات مثبت در بهداشت واحدهای پرورش طیور را دارد.

مزایای استفاده از سیستم های گرمایش کفی

 • در سیستم گرمایش کفی بر خلاف سایر سیستم های گرمایشی بیشترین حرارت در ارتفاع مناسبی از کف و مکانهای مورد نیاز ماکیان متمرکز می گردد.
 • در سیستم گرمایش کفی این امکان برای مدیریت واحدهای پرورش طیور وجود دارد که با تقسیم بندی منطقه ای امکان گرمایش در مناطق انتخابی طبق نیاز ماکیان را داشته باشند.
 • در سیستم گرمایش کفی به دلیل عدم نیاز به جا به جایی هوا جهت انتقال گرما، بیماری هایی نظیر کوکسیدیوز و CRD کاهش می یابد.
 • در سیستم گرمایش کفی به علت استفاده از دمای پایین در کف مقدار تبخیر ناشی از گرما کاهش می یابد و همین امر از انتشار گازهای آلاینده نظیر آمونیاک جلوگیری می کند.
 • در سیستم گرمایش کفی به علت وجود سیستم احتراقی در خارج از سالن خطر آتش سوزی و همچنین انتشار گازهای آلاینده ای مانند منواکسید کربن در داخل سالن حذف شده و تغییری در مقدار اکسیژن داخل سالن رخ نمی دهد.
 • در سیستم گرمایش کفی جوجه به صورت یکنواخت در سالن پخش می شود و همین امر باعث دسترسی بهتر ماکیان به آب و دانه و رشد یکسان و یکنواخت آنها می گردد.
 • در سیستم گرمایش کفی نسبت به سایر سیستم های گرمایشی مصرف سوخت بیش از 40% کاهش میابد.

مزایای اتصال Multi Fit®:

 • احتیاج به استفاده از کالیبر برای سایز کردن لوله نمی باشد.
 • قابلیت اتصال مجدد در صورت انجام اشتباه در عمل اتصال.
 • احتیاج به دستگاه پرس جهت اتصال ندارد.
 • انجام عمل نصب با آچار ساده.
 • مناسب جهت استفاده در کاربرد گرمایش و سیستم های آب شرب مصرفی

مراحل نصب اتصالات Multi Fit®:

 • ابتدا لوله را به صورت عمودی با زاویه 90 درجه برش می دهیم.
 • قطر داخلی لوله را توسط دستگاه پخ زن کونیک می کنیم.
 • لوله را داخل اتصال قرار می دهیم.
 • توسط آچار مخصوص و از سمت دیگر از داخل اتصال آنرا محکم می کنیم.

 

فرم اطلاعات مورد نیاز جهت برآورد سیستم گرمایش کفی
عنوان پروژه: کارفرما
مشاور تاسیسات: نماینده کارفرما
مجری سیستم لوله کشی:
شرح پروژه:

(کاربری تعداد و مساحت هر واحد):

آدرس پروژه:
مصالح مصرفی دیوارهای خارجی دوجداره (     ) آجر فشاری (  )  بلوک سیمانی ( ) بلوک سفالی (  ) قطعات بتونی (  )

شیشه (  ) قطعات پیش ساخته سبک (  ) سایر با ذکر نوع …………….

تکجداره (     ) آجر فشاری (  )  بلوک سیمانی ( ) بلوک سفالی (  ) قطعات بتونی (  )

شیشه (  ) قطعات پیش ساخته سبک (  ) سایر با ذکر نوع ……………….

نماهای خارجی آجری (  ) سنگی (  ) سیمانی (  ) شیشه (   ) آلومینیومی (   ) سایر با ذکر نوع ………………….
پوشش نهائی بام قیر و گونی (  ) ایزوگام (  ) موزائیک (  ) آسفالت (  ) سایر با ذکر نوع ………………………………
عایق حرارتی بام دارد (  ) ندارد (  ) قسمتی دارد با ذکر محل ……………………………………………………………..
پوشش کف در اتاق خواب ها موزائیک (  ) سرامیک (  ) سنگ (  ) چوب (  ) پلیمری (  ) پارکت (  ) سایر ………………..
پوشش کف در اتاق پذیرایی و نهارخوری موزائیک (  ) سرامیک (  ) سنگ (  ) چوب (  ) پلیمری (  ) پارکت (  ) سایر ………………..
پنجرها فولادی (  ) چوبی (  ) آلومینیومی (  ) UPVC (  )
نوع شیشه تک جداره (  ) دوجداره (  ) سه جداره (  ) سایر ………………………………………………..
عایق حرارتی دیوار خارجی دارد (  ) ندارد (  ) قسمتی دارد با ذکر محل ………………………………………………………
سیستم گرمایش در حمام گرمایش کفی (  ) حوله خشک کن (  ) سایر با ذکر نوع …………………………………….
سیستم گرمایش در آشپزخانه گرمایش کفی (  ) سایر با ذکر نوع ……………………………………………………………………
سیستم تاسیسات گرمایش حرارت مرکزی (  ) پکیج (  ) سایر با ذکر نوع …………………………………………………….
سیستم تاسیسات سرمایش کولر آبی (  ) چیلر ابزوریشن (  ) چیلر تراکمی (  ) داکت اسپیلیت (  )

اسپیلیت وال مانتد (  ) سایر با ذکر نوع ……………………………………………………………..

یادآوری 1: در صورتی که نوع پوشش اتاق خوابها نسبت به یکدیگر، اتاق پذیرایی و نهارخوری نیز با یکدیگر متفاوت می باشد لطفا به صورت کتبی به اطلاع گروه صنعتی وحید رسانده شود.

یادآوری 2: جهت انجام طراحی سیستم تاسیسات اطلاعات فوق، نقشه Cad واحد، محل قرارگیری مانیفولد و محل رایزر تغذیه مانیفولد می بایست مشخص باشند، لطفا در صورتی که در نقشه ارسالی این موارد مشخص نگردیده، به صورت کتبی به اطلاع این شرکت رسانده شود.

یادآوری 3: در صورت عدم صحت اطلاعات فوق گروه صنعتی وحید تضمینی جهت عملکرد صحیح سیستم نخواهد داشت.

 

کالا سایز تعداد سفارش شرح کالا سایز تعداد سفارش
2 دهانه لوله سه لایه مخصوص گرمایش کفی 16
20
3 دهانه بست ریلی گرمایش کفی (متری) 20-16
4 دهانه شبکه مش
5 دهانه عایق پلی رول
6 دهانه بست کمربندی
7 دهانه عایق پلی استایرن 3 سانت با دانسیته 25
8 دهانه جعبه کلکتور 75×60×16

(عمق / طول / ارتفاع)

75×80×16

(عمق / طول / ارتفاع)

75×110×16

(عمق / طول / ارتفاع)

9 دهانه شیر برقی 24 ولت
10 دهانه جعبه کنترل 24 ولت
11 دهانه پایه ترموستات
12 دهانه ترمستات 24 ولت مدل Comfort
13 دهانه اتصال برنجی گرمایش کفی
2 دهانه رول باز کن لوله
3 دهانه دستگاه منگنه
4 دهانه منگنه بزرگ
5 دهانه منگنه کوچک
6 دهانه
7 دهانه
8 دهانه
9 دهانه
10 دهانه
11 دهانه
12 دهانه
13 دهانه
2 دهانه
3 دهانه
4 دهانه
5 دهانه
6 دهانه
7 دهانه
8 دهانه
9 دهانه
10 دهانه
11 دهانه
12 دهانه
13 دهانه
شرح کالا سایز تعداد

سفارش

شیر برق 891M

230 ولت

ترموستات 950C

230 ولت

اتصال ماده مخصوص Multi Fit 16-3/4
20-3/4
ساپورت خم لوله 90 درجه 16
20
حلقه اتصال مخصوص سیستم گرمایش کف 16
20
رابط مخصوص سیستم گرمایش کفی 16
20
لوله خرطومی 16
20
نایلون متالایز
عایق مخصوص گرمایش کفی ساده
با لمینیت
 • تست فشار
الف) شیرهای اصلی منیفولد (بال ولوها) بسته شود.  
ب) هرکدام از لوپ ها را حداگانه پر و هواگیری نمائید.  
ج) سیستم به طور کامل هواگیری شود.  
د) فشار لازم برای تست (دو برابر فشار کاری سیستم به شرطی که کمتر از 6 بار نباشد)  
ه) فشار تست بعد از دو ساعت مجدداً اعمال گردد.  
و) زمان تست 12 ساعت می باشد.  
ز) افت فشار سیستم تباید بیشتر از 1/0 بار باشد.  

* توجه: به هنگام پوشاندن روی لوله و بتون ریزی فشار داخل لوله ها باید حداقل 3 اتمسفر باشد.

 • تاییدیه:
تست نشتی کامل انجام گردید و هیچ گونه نشتی در هیچکدام از اجزاء سیستم دیده نشده است. تائید رد
تاریخ: شهر:
نام شخص تاییئ کننده: نام کارفرما:
امضاء شخص تایید کننده امضاء کارفرما
تست نشتی کامل انجام گردید و هیچگونه نشتی در هیچکدام از اجزاء سیستم دیده نشده است.
تاریخ: شهر:
نام شخص تایید کننده: نام کارفرما:
امضاء شخص تایید کننده امضاء کارفرما:
تاریخ:

 اتصال ماده مخصوص Multi Fit (اتصال مهره ماسوره ای مخصوص کلکتور گرمایش کفی

جنس: برنج آبکاری شده

هادمای کارکرد: 20 الی 110 درجه سانتیگراد

حداکثر فشار کاری: 20 بار

کد سایز (mm)
VA/2FM-D2D 16×2-3/4
VA/2FM-E2E 20×2-3/4

 

 

 

عایق پلی استایرن با دانسیته 25 (Polystyrene Insulation)    262363-001

جنس: پلی استایرن انبساطی
کد 262363-001

 

عایق پلی استایرن مخصوص گرمایش کف ساده
جنس: پلی استایرن انبساطی نسوز (EPS)

سایزز صفحه: 65×104 سانتیمتر

ضریب انتقال حرارت: w/m.k36%

حداقل فاصله لوله ها: 65 میلیمتر

ضخامت کل: 43 میلیمتر

کد 264411-004

 

عایق پلی استایون مخصوص گرمایش کف لمینیت
جنس: پلی استایرن انبساطی نسوز (EPS)

سایزز صفحه: 60×120 سانتیمتر

ضریب انتقال حرارت: w/m.k36%

حداقل فاصله لوله ها: 75 میلیمتر

ضخامت کل: 50 میلیمتر

کد 264411-004

لوله های PE-Xa سیستم های گرمایش و سرمایش کفی (PE-Xa Pipe for UFH/C System)

جنس: لوله های سه لایه PE-Xa مخصوص گرمایش کفی

استاندارد تولید: EN ISO 15875

استاندارد ملی: ISIRI 13205

استاندارد محافظت در برابر اکسیژن: DIN 4726

استاندارد کلا آتش نشانی: DIN 4102-B2

کلاس تولید: Class 4 – 8 Bar/S4.5

 

do قطر خارجی

(mm)

S ضخامت

(mm)

di  قطر داخلی

(mm)

وزن

(kg/m)

حجم آب

(Lit/m)

نوع بسته بندی
16 2 12 9.7 10.9 حلقه 80 متری
16 2 12 9.7 10.9 حلقه 100 متری
16 2 12 9.7 10.9 حلقه 160 متری
16 2 12 9.7 10.9 حلقه 240 متری
20 2 16 13 19.3 حلقه 80 متری
20 2 16 13 19.3 حلقه 100 متری
20 2 16 13 19.3 حلقه 160 متری
20 2 16 13 19.3 حلقه 240 متری
25 2.3 20.4 18.7 31.6 حلقه 100 متری

 

رابط مخصوص سیستم گرمایش کفی (Equal Coupler)
جنس: برنج ضد زنگ با روکش قلع
کد سایز (mm) a (mm) z (mm)
VA/2RS-D1D 16 45 20
VA/2RS-E1E 20 52 19
259187-002 25 68 22

 

حلقه اتصال مخصوص سیستم گرمایش کف (Compression Sleeve)
جنس: برنج ضد زنگ با روکش قلع

رنگ: نقره ای

کد سایز (mm) h (mm)
VA/2GO-D1D 16×2 24
VA/2GO-E1E 20×2 25
25997-002 25×2.3 27

 

 

ساپورت خم لوله پلیمری (Pipe Guiding Elbow 90º)
جنس: پلی آمید

دمای کارکرد: 5 الی 60 درجه سانتیگراد

کد سایز (mm)
266210-001 20 ریل مخصوص گرمایش کف
VI/05R-K25 25 ریل مخصوص گرمایش کف
VN/M10-E00 20 ست لوله گرمایش کف مشکی

 

 

بست ریلی گرمایش کفی متری (Clamping Rail)
جنس: پلی پروپیلن با الیاف شیشه

قابلیت استفاده از لوله های سایز 16 یا 20 گرمایش کفی با فاصله های مضرب 5cm

کد سایز (mm)
VN/MM10-E## 16-20

 

کلکتور سیستم گرمایش کفی برنجی (ساخت ایتالیا) (Brass Manifolds)
سایز ورودی 1 اینچ خروجی 4/3 اینچ

دارای شیر قطع و وصل در مسیر رفت و برگشت

دارای دماسنج آب ورودی و خروجی

دارای فلومتر برای هر زون حرارتی

دارای شیر فلکه 90 درجه 1 اینچ

دارای شیر هواگیر اتوماتیک (Automatic Air Vent) جهت خارج نمودن هوای داخل سیستم

دارای شیر تخلیه (Drain Valve)

دارای Bypass جهت تنظیم فشار داخل کلکتور

 

شرح کالا کد
3 دهانه VA/1MN-G03
4 دهانه VA/1MN-G04
5 دهانه VA/1MN-G05
6 دهانه VA/1MN-G06
7 دهانه VA/1MN-G07
8 دهانه VA/1MN-G08
9 دهانه VA/1MN-G09
10 دهانه VA/1MN-G10
11 دهانه VA/1MN-G11
12 دهانه VA/1MN-G12

 

کلکتور سیستم گرمایش کفی پلیمری (ساخت ایتالیا) (Polymer Manifolds)
سایز ورودی 1 اینچ خروجی 4/3 اینچ

دارای شیر قطع و وصل در مسیر رفت و برگشت

دارای دماسنج آب ورودی و خروجی

دارای فلومتر برای هر زون حرارتی

دارای شیر فلکه 90 درجه 1 اینچ

دارای شیر هواگیر اتوماتیک (Automatic Air Vent) جهت خارج نمودن هوای داخل سیستم

دارای شیر تخلیه (Drain Valve)

 

شرح کالا کد
2 دهانه VI/09F-M02
3 دهانه VI/09F-M03
4 دهانه VI/09F-M04
5 دهانه VI/09F-M05
6 دهانه VI/09F-M06
7 دهانه VI/09F-M07
8 دهانه VI/09F-M08
9 دهانه VI/09F-M09
10 دهانه VI/09F-M10
11 دهانه VI/09F-M11
12 دهانه VI/09F-M12
13 دهانه VI/09F-M13

 

کلکتور سیستم گرمایش کفی (ساخت ایتالیا) (Polymer Manifolds)
سایز ورودی 1 اینچ خروجی 4/3 اینچ

دارای شیر قطع و وصل در مسیر رفت و برگشت

دارای دماسنج آب ورودی و خروجی

دارای فلومتر برای هر زون حرارتی

دارای شیر فلکه 90 درجه 1 اینچ

دارای شیر هواگیر اتوماتیک (Automatic Air Vent) جهت خارج نمودن هوای داخل سیستم

دارای شیر تخلیه (Drain Valve)

 

شرح کالا کد
3 دهانه VI/09F-M03
4 دهانه VI/09F-M04
5 دهانه VI/09F-M05
6 دهانه VI/09F-M06
7 دهانه VI/09F-M07
8 دهانه VI/09F-M08
9 دهانه VI/09F-M09
10 دهانه VI/09F-M10
11 دهانه VI/09F-M11
12 دهانه VI/09F-M12

 

لوله خرطومی (Corrugated Pipe)
جنس: پلی اتیلن

رنگ: مشکی

کد سایز (mm) طول (m)
240222-001 20 50
240222-025 25 50
240222-029 29 50

 

 

عایق پلی رول (HDPE Foam Insulation SHEET)
جنس: فوم پلی اتیلن

رنگ: سفید

کد ضخامت (mm) عرض (cm)
264411-002 10 10

 

مش فلزی مخصوص سیستم گرمایش کفی (Metal Grid)
جنس: آلیاژ مس
کد سایز (m2)
262364-002 1×1

 

نایلون ضخیم (HDPE Nylon)
جنس: پلی اتیلن سبک
کد عرض (cm)
264412-002 2

 

نایلون متالایز (Metalize Nylon)
جنس: پلی اتیلن و آلومینیوم
کد عرض (m)
137498-001 1.5

 

جعبه کلکتور فلزی (Manifild Box)
جنس: آهن گالوانیزه

قابلیت جابجایی عمودی و افقی کلکتور

کد تعداد دهانه
249542-001 2-5
249603-001 6-8
249602-001 9-12

 

برقی 24 ولت (Actuator 24Vol)
ولتاژ: 24 ولت

Normally Closed

دمای کارکرد: 0 الی 60 درجه سانتیگراد

کد سایز (mm)

(ارتفاع)(قطر)

VPI-A4004 47×54

 

جعبه کنترل 24 ولت (Control Box 24Vol)
ولتاژ: 24 ولت

قابل استفاده با کابل 4 زوج

کد سایز (mm)

(طول)(عرض)(ارتفاع)

وزن (کیلوگرم)
VPI-AB4001 70×75×302 1.7

 

 

پایه ترموستات (Themostat Base Plate)
جنس: پلیمر صنعتی
کد
VPI-AS1000N

 

 

ترموستات مدل Comfort (Comfort Themostat)
رنگ: سفید

ولتاژ: 24 ولت

دارای قابلیت Night Mode

دامنه تنظیم دما: 10 الی 28 درجه سانتیگراد

کد
VPI-AR4010K2

 

رول باز کن لوله (Pipe Unwinder)
جنس: آهن گالوانیزه

قطر خارجی: 40/1 متر

ارتفاع رول لوله: حدود 90 سانتی متر

وزن: حدود 13 کیلوگرم

کد
286151-001 رول باز کن سرد
260108-001 رول باز کن گرم

 

بست کمربندی  (Cable Tie)
جنس: Nylon 6.6

دامنه حرارتی کاربرد: 20 الی 70 درجه سانتیگراد

کد طول (mm)
240221-100 22

 

این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
Skype
Telegram
WhatsApp
Email
Print

لیست محتوا این صفحه