شیرهای جداکننده آشغال و ذرات معلق

شیرهای جداکننده آشغال و ذرات معلق – Dirt Separator

این وسیله در موتورخانه و جهت جداسازی ذرات معلق و آشغال ناشی از زنگ زدگی ، خوردگی قطعات فلزی بکار می رود و باعث افزایش طول عمر دیگ ، پمپ می گردد.

 

 
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
به اشتراک گذاری بر روی skype
Skype
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

لیست محتوا این صفحه