شیرهای جداکننده آشغال و ذرات معلق

شیرهای جداکننده آشغال و ذرات معلق – Dirt Separator

این وسیله در موتورخانه و جهت جداسازی ذرات معلق و آشغال ناشی از زنگ زدگی ، خوردگی قطعات فلزی بکار می رود و باعث افزایش طول عمر دیگ ، پمپ می گردد.

 

 
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
Skype
Telegram
WhatsApp
Email
Print

لیست محتوا این صفحه