شیر فلکه پلیمری زایه دار 45 درجه

توضیحات و جدول مشخصات

نام کالا کد کالا
شیرفلکه زاویه دار20 – آبی VN/B45-121
شیر فلکه زاویه دار25 – آبی VN/B45-222

درخواست مشاوره و سفارش