شیر قطع و وصل پلیمری جوشی و دنده ای

توضیحات و جدول مشخصات

نام کالا کد کالا
شیرقطع ووصل جوشی20 – آبی VN/B48-E00
شیرقطع ووصل جوشی25 – آبی VN/B48-F00

درخواست مشاوره و سفارش