لوله محفظه

توضیحات و جدول مشخصات

نام کالا کد کالا
محفظه 70سانتی سرچدنی – آبی VN/B58-K00
محفظه 90سانتی سرچدنی – آبی VN/B58-L00
محفظه 70سانتی سرپلیمرى – آبی VN/B68-K00
محفظه 90سانتی سرپلیمرى- آبی VN/B68-L00
محفظه 70سانتی گالوانیزه سرپلیمری – آبی VN/B70-KK3
محفظه 90سانتی گالوانیزه سرپلیمری- آبی VN/B70-LL0
محفظه 70سانت گالوانیزه  سرچدنی – آبی VN/B90-L70

درخواست مشاوره و سفارش