لوله های آبیاری قطره ای ساده ULTRA PIPE سایز 16

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا واحد سفارش سایز نام كالا
VN-P1B-OOO كويل 400 متري 16  mm ضخامت 1 میلیمتر – استاندارد ملی 7607
كويل 400 متري 16  mm ضخامت 1/2 میلیمتر – استاندارد ملی 7606
كويل 400 متري 16  mm ضخامت 1/4 میلیمتر – استاندارد قدیم
كويل 400 متري 16  mm ضخامت 1/5 میلیمتر – استاندارد ملی 7607

درخواست مشاوره و سفارش