لوله های آبیاری قطره ای ساده ULTRA PIPE سایز 20

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا واحد سفارش سایز نام کالا
كويل 400 متري 20  mm ضخامت 1 میلیمتر – استاندارد ملی 7607
كويل 400 متري 20  mm ضخامت 1/2 میلیمتر – استاندارد ملی 7606
كويل 400 متري 20  mm ضخامت 1/3 میلیمتر – استاندارد قدیم
كويل 400 متري 20  mm ضخامت 1/5 میلیمتر – استاندارد ملی 7607

درخواست مشاوره و سفارش