لوله های تک جداره پلی اتیلن جهت انتقال آب و فاضلاب

لوله های پلی اتیلن این شرکت با بالاترین کیفیت و جهت استفاده در سیستم آبرسانی ، جمع آوری آب باران و سیستم انتقال فاضلاب قابل استفاده می باشد . یکی از مزیت های لوله های پلی اتیلنی مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ زدگی و مقاومت بالای آنها در برابر اشعه ماورای بنفش می باشد .

ویژگیها :

نوع مواد اولیه

PE 100 / PE 80

استاندارد ملی – استاندارد بین المللی

ISIRI 14427 – BS EN ISO 12201-4427

حداکثر فشار کاری

25 بار

ساختار لوله – رنگ لوله

تک لایه (مشکی)

سایزهای قابل ارائه

16 الی 250 میلیمتر ( قطرخارجی)

کلاس آتش نشانی

DIN4102-B2 or B1

نام کالاکد کالا
لوله 40-6AT(حلقه) -PE63VN/LPE-H06
لوله 75-10AT(حلقه) -PE63VN/LPE-K10
لوله 20-12AT (حلقه )VN/LPF-E12
لوله 25 – 10AT (حلقه)VN/LPF-F10
لوله 32-8AT(حلقه) – PE80VN/LPF-G08
لوله 32 -10AT (حلقه)VN/LPF-G10
لوله 40-6AT(حلقه)- PE80VN/LPF-H06
لوله 40-8AT(حلقه) – PE80VN/LPF-H08
لوله 40 – 10AT (حلقه)VN/LPF-H10
لوله 50-6AT(حلقه) – PE80VN/LPF-I06
لوله 50- AT 12/5 (حلقه )  PE80VN/LPF-I12
لوله 16AT-50 (حلقه) – PE80VN/LPF-I16
لوله 63-4AT(شاخه)VN/LPF-J04
لوله (6AT-63حلقه )  PE80VN/LPF-J06
لوله 63-10AT(حلقه )  PE80VN/LPF-J10
لوله 63-12/5AT (حلقه )  PE80VN/LPF-J12
لوله 90-8AT(حلقه) – PE80VN/LPF-L08
لوله 110-4AT(شاخه)VN/LPF-M04
لوله 110- 5AT(شاخه)VN/LPF-M05
لوله 110-6AT(حلقه) – PE80VN/LPF-M06
لوله 110- 8AT (حلقه) – PE80VN/LPF-M08
لوله 110-10AT(حلقه ) PE80VN/LPF-M10
لوله (16 AT-110حلقه ) PE80VN/LPF-M16
لوله 110*6AT (شاخه) – PE80VN/LPF-M66
لوله 125-6AT(شاخه) – PE80VN/LPF-N06
لوله 125-10AT (حلقه ) PE80VN/LPF-N10
لوله 160-5AT (شاخه) -PE80VN/LPF-P05
لوله 160 -AT10 (شاخه) PE80VN/LPF-P10
لوله 160-16AT(شاخه) -PE80VN/LPF-P16
لوله 200-6AT(شاخه) -PE80VN/LPF-R06
لوله 250-4AT(شاخه) -PE80VN/LPF-S04
لوله پلی اتیلن 20- PE100- 16ATVN/LPG-E16
لوله پلی اتیلن 25- PE100- 12.5ATVN/LPG-F12
لوله پلی اتیلن 32- PE100 – 10ATVN/LPG-G10
لوله پلی اتیلن 32-PE100 -16ATVN/LPG-G16
لوله پلی اتیلن 40- -PE100- 8ATVN/LPG-H08
لوله پلی اتیلن 40-PE100 -10ATVN/LPG-H10
لوله پلی اتیلن 40- PE100-16ATVN/LPG-H16
لوله پلی اتیلن 50- PE100-8ATVN/LPG-I08
لوله پلی اتیلن 50 -PE100 – 10ATVN/LPG-I10
لوله پلی اتیلن PE100-12/5AT-50VN/LPG-I12
لوله پلی اتیلن 63- PE100 -8ATVN/LPG-J08
لوله  63-PE100 -10AT مشکیVN/LPG-J10
لوله پلی اتیلن 63-PE100-16 ATVN/LPG-J16
لوله  75 – PE100 – 10 ATVN/LPG-K10
لوله پلی اتیلن 90-PE100-8ATVN/LPG-L08
لوله  90-PE100 -10 ATVN/LPG-L10
لوله پلی اتیلن 90 -PE100 – 16ATVN/LPG-L16
لوله پلی اتیلن 110-PE100 – 4ATVN/LPG-M04
لوله پلی اتیلن 110-PE100-8ATVN/LPG-M08
لوله  110-  PE100 -5ATVN/LPG-M0S
لوله پلی اتیلن110- PE100 – 10 ATVN/LPG-M10
لوله پلی اتیلن 110 -PE100 – 16 ATVN/LPG-M16
لوله پلی اتیلن 125- PE100 -5ATVN/LPG-N05
لوله پلی اتیلن 125-PE100 -6ATVN/LPG-N06
لوله  125-PE100 -10 ATVN/LPG-N10
لوله پلی اتیلن 125 -PE100 -16ATVN/LPG-N16
لوله پلی اتیلن 160-  PE100 5ATVN/LPG-P05
لوه پلی اتیلن 160- PE100-  6ATVN/LPG-P06
لوله پلی اتیلن 160-PE100 -10ATVN/LPG-P10
لوله پلی اتیلن 160- PE100-16ATVN/LPG-P16
لوله پلی اتیلن 180 -PE100 -16ATVN/LPG-Q16
لوله  200 – PE100 – 10ATVN/LPG-R10
لوله 250- PE100 – 16ATVN/LPG-S16