محصولات کشاورزی و آبیاری قطره ای

لوله های پلی اتیلن

اتصالات پیچی پلی فیت

++ ULTRA TAPE , ULTRA TAPE PLUS , ULTRA TAPE

نوارهای آبیاری

لوله آبیاری قطره ای

اتصالات آبیاری قطره ای