محصولات کشاورزی و آبیاری قطره ای

لوله های پلی اتیلن

اتصالات پیچی PN16

پلی فیت

ULTRA tAPE

+ ULTRA TAPE

++ ULTRA TAPE

لوله و نوارهای آبیاری قطره ای

اتصالات آبیاری قطره ای