مهره ماسوره

توضیحات و جدول مشخصات

نام کالا کد کالا
مهره ماسوره1/2 – آبی VN/B42-E10
مهره ماسوره3/4  – آبی VN/B42-F20
مهره ماسوره1 اینچ  – آبی VN/B42-G30

درخواست مشاوره و سفارش