میل پیچ متری M10 گالوانیزه

توضیحات و جدول مشخصات

 

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
5 HI/48M-P13 110 میل پیچ متری M10 گالوانیزه