نسل جدید نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE PLUS با ضخامت 200 میکرون

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N1C-516 كويل 3000/1500 متري 10/6 16 با دریپر 1/6 لیتر بر ساعت و فاصله 15 سانتیمتر
VN-N1C-316 كويل 3000/1500 متري 5/3 16 با دریپر 1/6 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر

درخواست مشاوره و سفارش