نسل جدید نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE PLUS با ضخامت 250 میکرون

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N2D-516 كويل 2000 متري 10/6 22 با دریپر 1/6 لیتر بر ساعت و فاصله 15 سانتیمتر
VN-N2D-316 كويل 2000 متري 5/3 22 با دریپر 1/6 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
به اشتراک گذاری بر روی skype
Skype
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

لیست محتوا این صفحه