نهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

دانلود دعوتنامه نمایشگاه قزوین (مهرماه 97)

گزارش تصویری غرفه گروه صنعتی وحید

بازدید استاندار و نماینده شهر قزوین

اهدا لوح تقدیر به گروه صنعتی وحید

رایزر سیفون

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا 20 HN/FPR-KKS 75 رایزر سیفون 8 HN/FPR-MMS 110 رایزر سیفون 6 HN/FPR-NNS 125 رایزر سیفون

ادامه »

اورینگ دریچه بازدید

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا HA/2OR-IK5 75 اورینگ دریچه بازدید HA/2OR-MN6 110 اورینگ دریچه بازدید ************** 125 اورینگ دریچه بازدید

ادامه »