نهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

دانلود دعوتنامه نمایشگاه قزوین (مهرماه 97)

گزارش تصویری غرفه گروه صنعتی وحید

بازدید استاندار و نماینده شهر قزوین

اهدا لوح تقدیر به گروه صنعتی وحید