نوارهای آبیاری قطره ای با ضخامت 175 میکرون دریپر 2 لیتر

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N2B-120 كويل 2000 متري 20 22 با دریپر 2 لیتر بر ساعت و فاصله 10 سانتیمتر
VN-N2B-220 كويل 2000 متري 10 22 با دریپر 2 لیتر بر ساعت و فاصله 20 سانتیمتر
VN-N2B-320 كويل 2000 متري 6/6 22 با دریپر 2 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر

درخواست مشاوره و سفارش