نوارهای آبیاری قطره ای با ضخامت 250 میکرون دریپر 1/3 لیتر

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N1D-113 كويل 3000/1500 متري 13 16 با دریپر 1/3 لیتر بر ساعت و فاصله 10 سانتیمتر
VN-N1D-213 كويل 3000/1500 متري 6/5 16 با دریپر 1/3 لیتر بر ساعت و فاصله 20 سانتیمتر
VN-N1D-313 كويل 3000/1500 متري 4/3 16 با دریپر 1/3 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر

درخواست مشاوره و سفارش