نوارهای آبیاری قطره ای با ضخامت 250 میکرون دریپر 2 لیتر

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N2D-120 كويل 2000 متري 20 22 با دریپر 2 لیتر بر ساعت و فاصله 10 سانتیمتر
VN-N2D-220 كويل 2000 متري 10 22 با دریپر 2 لیتر بر ساعت و فاصله 20 سانتیمتر
VN-N2D-320 كويل 2000 متري 6/6 22 با دریپر 2 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
به اشتراک گذاری بر روی skype
Skype
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

لیست محتوا این صفحه