نوارهای آبیاری قطره ای با ضخامت 250 میکرون دریپر 0/7 لیتر

کد کالا واحد سفارش لیتر در متر سایز (mm) نام كالا
VN-N1D-107 كويل 3000/1500 متري 7 16 با دریپر 0/7 لیتر بر ساعت و فاصله 10 سانتیمتر
VN-N1D-207 كويل 3000/1500 متري 3/5 16 با دریپر 0/7 لیتر بر ساعت و فاصله 20 سانتیمتر
VN-N1D-307 كويل 3000/1500 متري 2/3 16 با دریپر 0/7 لیتر بر ساعت و فاصله 30 سانتیمتر
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
به اشتراک گذاری بر روی skype
Skype
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

لیست محتوا این صفحه