واحد های توزیع کنترل مستقل

درصورتیکه در مدارهای تاسیساتی نیاز به تامین دما بصورت جداگانه داشته باشیم در این صورت از اینوع وسیله استفاده می شود . کاربرد دیگر آن هنگامی است که آب با یک دما در موتورخانه موجود می باشد ولی در رایزرهای مختلف مثل گرمایش کف ، حوله خشک کن و رادیاتور احتیاج به دماهای مختلفی برای مصرف داریم .

 

 
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
Skype
Telegram
WhatsApp
Email
Print

لیست محتوا این صفحه