واحد های توزیع کنترل مستقل

درصورتیکه در مدارهای تاسیساتی نیاز به تامین دما بصورت جداگانه داشته باشیم در این صورت از اینوع وسیله استفاده می شود . کاربرد دیگر آن هنگامی است که آب با یک دما در موتورخانه موجود می باشد ولی در رایزرهای مختلف مثل گرمایش کف ، حوله خشک کن و رادیاتور احتیاج به دماهای مختلفی برای مصرف داریم .

 

 
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
به اشتراک گذاری بر روی skype
Skype
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

لیست محتوا این صفحه