کیت انشعابی پلی پروپیلن

توضیحات و جدول مشخصات

نام کالا کد کالا
کیت انشعاب آب1/2-70 سانتی – آبی VN/B46-E70

درخواست مشاوره و سفارش