کیت انشعاب آب آشامیدنی

این شرکت انواع مختلف کیت های انشعاب آب آشامیدنی را با انواع مختلف لوله ها عرضه می نماید . این کیت ها برای اتصال شبکه آبرسانی به منازل طراحی و عرضه می گردند.

نوع مواد اولیه

PP-HDPE-PEX-MULTILAYER PIPE

استاندارد ملی – استاندارد بین المللی

INSO 6314-INSO 14427-ISIRI 13205-INSO 12753

حداکثر فشار کاری

10 بار

سایزهای قابل ارائه

16 الی 32 میلیمتر

کلاس آتش نشانی

DIN4102-B2

Portable Water Branching Kit

قطعات عمومی

شیر قطع و وصل سوئیچی برنجی شیر قطع و وصل برنجی
سایز

½

¾

کد

VA/1SK-E1S

VA/1SK-F2S

سایز

½

¾

1

کد

VA/1SK-E1M

VA/1SK-F2M

VA/1SK-G3M

شیر شبکه برنجی ساده دریچه کنتور پلیمری الیاف دار با مواد درجه یک
سایز

½

¾

1

کد

VA/1SS-E1M

VA/1SS-F2M

VA/1SS-G3M

سایز (mm)

30×40

30×40

 

کد

VN/B56-G## معمولی

VN/B56-GH# الیاف دار

 

شیر خودکار مغزی برنجی دار برنجی (یکطرفه) دریچه کنتور پلیمری با دریچه چدنی با مواد درجه یک
سایز

½

¾

1

کد

VA/1SG-E1N

VA/1SG-F2N

VA/1SG-G3N

سایز (mm)

30×40

 

 

کد

VN/B56-GHD

 

پایه کنتور مخصوص (دو منظوره) کلکتورهای انشعابی
سایز

½

¾

کد

VN/B52-EF#

سایز (mm)

40×20

50×20

63×20

کد

VN/G62-HE#

VN/G62-IE#

VN/G62-JE#

پایه شیر قطع و وصل شیر ربع گرد مخصوص آب
سایز

½

¾

 

½

¾

کد

VN-B59-E## پلیمری

VN-B50-F## پلیمری

 

VN-B59-EE## برنجی

VN-B50-FF## برنجی

 

سایز

½

¾

1

کد

VA/2SH-E1#

VA/2SH-F2#

VA/2SH-G3#

 

حوضچه کنتور زمینی شیر قطع و وصل پلیمری جوشی و دنده ای
کد

VN/B92-GJG آبی

VN/M92-GJG مشکی

سایز

½

¾

 

 

½

¾

کد

VN-B48-E## جوشی

VN-B48-F## جوشی

 

VN-B54-EE## رزوه ای

VN-B54-FF## رزوه ای

 

حوضچه کنتور دیواری لوله محفظه
کد

VN/B66-JA#  آبی

VN/M66-JA#  مشکی

سایز

75 CM

90 CM

 

75 CM

90 CM

 

75 CM

90 CM

 

کد

VN/B58-K## سرچدنی کامل

VN/B58-L## سرچدنی کامل

 

VN/B70-K## سرچدنی با مهره برنجی

VN/B70-L## سرچدنی با مهره برنجی

 

VN/B68-K## سرپلیمری کامل

VN/B68-L## سرپلیمری کامل

کمربند

ردیف شرح انشعاب 2/1 انشعاب 4/3 انشعاب 1 انشعاب 2 انشعاب 4/1 1 انشعاب 2/1 1
1 کمربند 50 mm ساده VN/M64-I## VN/M64-II# VN/M64-III
2 کمربند 63 mm ساده VN/M64-J## VN/M64-JJ# VN/M64-JJJ
3 کمربند 75 mm ساده VN/M64-K## VN/M64-KK# VN/M64-KKK VN/M64-K6#
4 کمربند 90 mm ساده VN/M64-L## VN/M64-LL# VN/M64-LLL
5 کمربند 110 mm ساده VN/M64-M## VN/M64-MM# VN/M64-MMM VN/M64-M6#
6 کمربند 125 mm ساده VN/M64-N## VN/M64-NN# VN/M64-NNN VN/M64-N6#
7 کمربند 160 mm ساده VN/M64-O## VN/M64-OO# VN/M64-OOO VN/M64-O6# VN/M64-O8# VN/M64-O7#
8 کمربند 200 mm ساده VN/M64-P## VN/M64-PP# VN/M64-PPP VN/M64-P6#
9 کمربند 50 mm با مهره برنجی VN/M64-I1# VN/M64-I2# VN/M64-I3#
10 کمربند 63 mm با مهره برنجی VN/M64-J1# VN/M64-J2# VN/M64-J3#
11 کمربند 75 mm با مهره برنجی VN/M64-K1# VN/M64-K2# VN/M64-K3#
12 کمربند 90 mm با مهره برنجی VN/M64-L1# VN/M64-L2# VN/M64-L3#
13 کمربند 110 mm با مهره برنجی VN/M64-M1# VN/M64-M2# VN/M64-M3#
14 کمربند 125 mm با مهره برنجی VN/M64-N1# VN/M64-N2# VN/M64-N3#
15 کمربند 160 mm با مهره برنجی VN/M64-O1# VN/M64-O2# VN/M64-O3# VN/M64-O6O VN/M64-O8O VN/M64-O7O
16 کمربند 200 mm با مهره برنجی VN/M64-P1# VN/M64-P2# VN/M64-P3# VN/M64-P6P

کیت انشعاب با شیر قطع و وصل سوئیچی

 • کمربند
 • شیر شبکه
 • مهره ماسوره
 • بوشن ساده
 • لوله ارتجاعی (لوپ)
 • زانوی ساده
 • بوشن یکسر دنده نر
 • شیر قطع و وصل سوئیچی
 • پایه کنتور
 • شیر ربع گرد مخصوص آب
 • شیر خودکار (یکطرفه)

 

مزایای استفاده از شیر سوئیچی

 • در نقاطی که دارای آب و هوای معتدل می باشد مثل شهرهای حاشیه دریای خزر یا حاشیه خلیج فارس می توان از این نوع کیت انشعاب استفاده کرد و بدین وسیله در هزینه های شیر قطع و وصل صرفه جویی نمود.
 • همانطور که در شکل دیده می شود، این شیر به عنوان شیر قطع و وصل می تواند در کیت ها انشعاب به کار گرفته شود.این شیر قابلیت پلمپ شدن و قرار گرفتن در جعبه کنتور دیواری یا زمینی را دارد و آچار مخصوص باز و بسته کردن این شیر تنها در اختیار ادارات آب و فاضلاب قرار می گیرد.
 • این شیر را می توان بدون استفاده از لوله محفظه در کیت انشعاب استفاده کرد و بدینوسیله در هزینه هایی که هر ساله برای مرئی کردن لوله محفظه انجام می شود، صرفه جویی کرد.
 • این شرکت دارای حوضچه کنتور دیواری می باشد که می تواند با این نوع کیت به کار گرفته شود.

 

کیت انشعاب پلی پروپیلن PP-R

بوشن ساده کیت انشعاب پلی پروپیلن PP-R
سایز (mm)

20

25

32

کد

VN/B12-EE#

VN/B12-FF#

VN/B12-GG#

1-    کمربند

2-    شیر شبکه

3-    مهره ماسوره

4-    بوشن ساده

5-    لوله ارتجاعی (لوپ)

6-    شیر قطع و وصل

7-    پایه شیر قطع و وصل

8-    لوله محفظه

9-    زانوی ساده

10-     لوله پلی پروپیلن

11-     بوشن یک سر دنده ماده

12-     پایه کنتور

13-     شیر گازی ربع گرد

14-     شیر خودکار (یکطرفه)

 

لوله های پلی پروپیلن شرکت وحید:

–        دارای نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

–        دارای بیمه آسیا تا سقف 200000000 ریال به مدت ده سال

–        تولید شده از مواد اولیه مرغوب اروپایی

–        دارای گواهینامه ISO 9001 از شرکت DNV نروژ.

–        دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت.

بوشن یکسر دنده
سایز (mm)

20

25

32

 

 

20

25

32

کد

VN/B14-E1#     ماده

VN/B14-F2#    ماده

VN/B14-G3#     ماده

 

VN/B16-E1#     نر

VN/B16-F2#     نر

VN/B16-G3#     نر

شیر فلکه پلیمری معمولی
سایز (mm)

20

25

32

کد

VN/B38-E1E

VN/B38-F2F

VN/B38-G3G

شیر یکضرب پلیمری
سایز (mm)

20

25

کد

VN/B40-E##

VN/B40-F##

مهره ماسوره
سایز

2/1

4/3

1

کد

VN/B42-E1#

VN/B42-F2#

VN/B42-G3#

 

حلقه ارتجاعی (لوپ) زانو ساده
سایز (mm)

20

25

32

کد

VA/2LP-E20

VA/2LP-F20

VA/2LP-G20

سایز (mm)

20

25

32

کد

VN/B22-EE#

VN/B22-FF#

VN/B22-GG#

شیر فلکه پلیمری زاویه دار 45 درجه زانو یکسر دنده ماده
سایز (mm)

25

35

 

سایز

1/2

3/4

کد

VN/B45-F2F

VN/B46-G2G

 

کد

VN/B46-121

VN/B46-222

سایز

20×1/2

25×3/4

32×1

40×1 ¼

50×1 ½

63×2

کد

VN/B26-E1#

VN/B26-F2#

VN/B26-G3#

VN/B26-H8#

VN/B26-I7#

VN/B26-J6#

کیت انشعاب پلی اتیلن HDPE با اتصالات 16 بار پلی فیت

 • کمربند
 • شیر شبکه برنجی
 • اتصال یکسر دنده ماده
 • شیر قطع و وصل
 • پایه شیر قطع و وصل
 • لوله محفظه
 • زانو ساده پلی اتیلن
 • لوله پلی اتیلن 20 میلی متر با فشار 10 اتمسفر
 • زانو یکسر دنده ماده
 • پایه کنتور پلیمری
 • شیر گازی دسته معمولی ربع گرد برنجی
 • شیر خودکار یکسر مغزی برنجی 2/1

 

کیت انشعاب پکس PEX با اتصالات 16 بار پلی فیت

 • کمبرند
 • شیر شبکه برنجی
 • اتصال یکسر دنده ماده
 • شیر قطع و وصل
 • پای شیر قطع و وصل
 • لوله محفظه
 • لوله پکس 20 میلی متر
 • زانو یکسر دنده ماده
 • پایه کنتور پلیمری
 • شیر گازی دسته معمولی ربع گرد برنجی
 • شیر خودکار یکسر مغزی برنجی 2/1

 

مقایسه لوله های پکس و پلی اتیلن

 • لوله های PEX دارای تحمل بالاتری در مقابل فشار آب می باشند.
 • لوله های PEX این شرکت قابلیت حافظه حرارتی دارند.
 • بدلیل انعطاف پذیر بودن، می توان تعداد اتصالات را در کیت به حداقل رساند
 • بدلیل مقاومت بیشتر سطح خارجی لوله های PEX، خراشیدگی بر روی این لوله ها اثری ندارد.

 

زانو 90 درجه
سایز

20×1/2

25×3/4

32×1

کد

VN/M82-EE#

VN/M82-FF#

VN/M82-GG#

اتصال یکسر دنده ماده
سایز

20×1/2

25×3/4

32×1

کد

VN/N68-EE#

VN/M68-FF#

VN/M68-GG#

سایز

20×1/2

25×3/4

32×1

کد

VN/M74-EE#

VN/M74-FF#

VN/M74-GG#

 کیت انشعاب پنج لایه تلفیقی PEX/AL/PEX

 • کمربند
 • شیر شبکه برنجی
 • اتصال یکسر دنده ماده برنجی
 • شیر قطع و وصل
 • پایه شیر قطع و وصل
 • لوله محفظه
 • لوله پنج لایه
 • پایه کنتور پلیمری
 • شیر گازی دسته معمولی ربع گرد برنجی
 • شیر خودکار یکسر مغزی برنجی

 

اتصال یکسر دنده ماده
سایز

16×1/2

20×1/2

20×3/4

25×3/4

25×1

32×1

کد

HA/S16-1/2F

HA/S20-1/2F

HA/S20-3/4F

HA/S25-3/4F

HA/S25-1F

HA/S32-1F

لوله پرشین پایپ
سایز

16

20

25

32

کد

HP/PEX-1216

HP/PEX-1620

HP/PEX-2025

HP/PEX-2532

 

 

 

این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
Skype
Telegram
WhatsApp
Email
Print

لیست محتوا این صفحه