کیت انشعاب آب آشامیدنی

این شرکت انواع مختلف کیت های انشعاب آب آشامیدنی را با انواع مختلف لوله ها عرضه می نماید . این کیت ها برای اتصال شبکه آبرسانی به منازل طراحی و عرضه می گردند.

نوع مواد اولیه

PP-HDPE-PEX-MULTILAYER PIPE

استاندارد ملی – استاندارد بین المللی

INSO 6314-INSO 14427-ISIRI 13205-INSO 12753

حداکثر فشار کاری

10 بار

سایزهای قابل ارائه

16 الی 32 میلیمتر

کلاس آتش نشانی

DIN4102-B2

Portable Water Branching Kit

قطعات عمومی

شیر قطع و وصل سوئیچی برنجی شیر قطع و وصل برنجی
سایز

½

¾

کد

VA/1SK-E1S

VA/1SK-F2S

سایز

½

¾

1

کد

VA/1SK-E1M

VA/1SK-F2M

VA/1SK-G3M

شیر شبکه برنجی ساده دریچه کنتور پلیمری الیاف دار با مواد درجه یک
سایز

½

¾

1

کد

VA/1SS-E1M

VA/1SS-F2M

VA/1SS-G3M

سایز (mm)

30×40

30×40

 

کد

VN/B56-G## معمولی

VN/B56-GH# الیاف دار

 

شیر خودکار مغزی برنجی دار برنجی (یکطرفه) دریچه کنتور پلیمری با دریچه چدنی با مواد درجه یک
سایز

½

¾

1

کد

VA/1SG-E1N

VA/1SG-F2N

VA/1SG-G3N

سایز (mm)

30×40

 

 

کد

VN/B56-GHD

 

پایه کنتور مخصوص (دو منظوره) کلکتورهای انشعابی
سایز

½

¾

کد

VN/B52-EF#

سایز (mm)

40×20

50×20

63×20

کد

VN/G62-HE#

VN/G62-IE#

VN/G62-JE#

پایه شیر قطع و وصل شیر ربع گرد مخصوص آب
سایز

½

¾

 

½

¾

کد

VN-B59-E## پلیمری

VN-B50-F## پلیمری

 

VN-B59-EE## برنجی

VN-B50-FF## برنجی

 

سایز

½

¾

1

کد

VA/2SH-E1#

VA/2SH-F2#

VA/2SH-G3#

 

حوضچه کنتور زمینی شیر قطع و وصل پلیمری جوشی و دنده ای
کد

VN/B92-GJG آبی

VN/M92-GJG مشکی

سایز

½

¾

 

 

½

¾

کد

VN-B48-E## جوشی

VN-B48-F## جوشی

 

VN-B54-EE## رزوه ای

VN-B54-FF## رزوه ای

 

حوضچه کنتور دیواری لوله محفظه
کد

VN/B66-JA#  آبی

VN/M66-JA#  مشکی

سایز

75 CM

90 CM

 

75 CM

90 CM

 

75 CM

90 CM

 

کد

VN/B58-K## سرچدنی کامل

VN/B58-L## سرچدنی کامل

 

VN/B70-K## سرچدنی با مهره برنجی

VN/B70-L## سرچدنی با مهره برنجی

 

VN/B68-K## سرپلیمری کامل

VN/B68-L## سرپلیمری کامل

کمربند

ردیف شرح انشعاب 2/1 انشعاب 4/3 انشعاب 1 انشعاب 2 انشعاب 4/1 1 انشعاب 2/1 1
1 کمربند 50 mm ساده VN/M64-I## VN/M64-II# VN/M64-III
2 کمربند 63 mm ساده VN/M64-J## VN/M64-JJ# VN/M64-JJJ
3 کمربند 75 mm ساده VN/M64-K## VN/M64-KK# VN/M64-KKK VN/M64-K6#
4 کمربند 90 mm ساده VN/M64-L## VN/M64-LL# VN/M64-LLL
5 کمربند 110 mm ساده VN/M64-M## VN/M64-MM# VN/M64-MMM VN/M64-M6#
6 کمربند 125 mm ساده VN/M64-N## VN/M64-NN# VN/M64-NNN VN/M64-N6#
7 کمربند 160 mm ساده VN/M64-O## VN/M64-OO# VN/M64-OOO VN/M64-O6# VN/M64-O8# VN/M64-O7#
8 کمربند 200 mm ساده VN/M64-P## VN/M64-PP# VN/M64-PPP VN/M64-P6#
9 کمربند 50 mm با مهره برنجی VN/M64-I1# VN/M64-I2# VN/M64-I3#
10 کمربند 63 mm با مهره برنجی VN/M64-J1# VN/M64-J2# VN/M64-J3#
11 کمربند 75 mm با مهره برنجی VN/M64-K1# VN/M64-K2# VN/M64-K3#
12 کمربند 90 mm با مهره برنجی VN/M64-L1# VN/M64-L2# VN/M64-L3#
13 کمربند 110 mm با مهره برنجی VN/M64-M1# VN/M64-M2# VN/M64-M3#
14 کمربند 125 mm با مهره برنجی VN/M64-N1# VN/M64-N2# VN/M64-N3#
15 کمربند 160 mm با مهره برنجی VN/M64-O1# VN/M64-O2# VN/M64-O3# VN/M64-O6O VN/M64-O8O VN/M64-O7O
16 کمربند 200 mm با مهره برنجی VN/M64-P1# VN/M64-P2# VN/M64-P3# VN/M64-P6P

کیت انشعاب با شیر قطع و وصل سوئیچی

 • کمربند
 • شیر شبکه
 • مهره ماسوره
 • بوشن ساده
 • لوله ارتجاعی (لوپ)
 • زانوی ساده
 • بوشن یکسر دنده نر
 • شیر قطع و وصل سوئیچی
 • پایه کنتور
 • شیر ربع گرد مخصوص آب
 • شیر خودکار (یکطرفه)

 

مزایای استفاده از شیر سوئیچی

 • در نقاطی که دارای آب و هوای معتدل می باشد مثل شهرهای حاشیه دریای خزر یا حاشیه خلیج فارس می توان از این نوع کیت انشعاب استفاده کرد و بدین وسیله در هزینه های شیر قطع و وصل صرفه جویی نمود.
 • همانطور که در شکل دیده می شود، این شیر به عنوان شیر قطع و وصل می تواند در کیت ها انشعاب به کار گرفته شود.این شیر قابلیت پلمپ شدن و قرار گرفتن در جعبه کنتور دیواری یا زمینی را دارد و آچار مخصوص باز و بسته کردن این شیر تنها در اختیار ادارات آب و فاضلاب قرار می گیرد.
 • این شیر را می توان بدون استفاده از لوله محفظه در کیت انشعاب استفاده کرد و بدینوسیله در هزینه هایی که هر ساله برای مرئی کردن لوله محفظه انجام می شود، صرفه جویی کرد.
 • این شرکت دارای حوضچه کنتور دیواری می باشد که می تواند با این نوع کیت به کار گرفته شود.

 

کیت انشعاب پلی پروپیلن PP-R

بوشن ساده کیت انشعاب پلی پروپیلن PP-R
سایز (mm)

20

25

32

کد

VN/B12-EE#

VN/B12-FF#

VN/B12-GG#

1-    کمربند

2-    شیر شبکه

3-    مهره ماسوره

4-    بوشن ساده

5-    لوله ارتجاعی (لوپ)

6-    شیر قطع و وصل

7-    پایه شیر قطع و وصل

8-    لوله محفظه

9-    زانوی ساده

10-     لوله پلی پروپیلن

11-     بوشن یک سر دنده ماده

12-     پایه کنتور

13-     شیر گازی ربع گرد

14-     شیر خودکار (یکطرفه)

 

لوله های پلی پروپیلن شرکت وحید:

–        دارای نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

–        دارای بیمه آسیا تا سقف 200000000 ریال به مدت ده سال

–        تولید شده از مواد اولیه مرغوب اروپایی

–        دارای گواهینامه ISO 9001 از شرکت DNV نروژ.

–        دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت.

بوشن یکسر دنده
سایز (mm)

20

25

32

 

 

20

25

32

کد

VN/B14-E1#     ماده

VN/B14-F2#    ماده

VN/B14-G3#     ماده

 

VN/B16-E1#     نر

VN/B16-F2#     نر

VN/B16-G3#     نر

شیر فلکه پلیمری معمولی
سایز (mm)

20

25

32

کد

VN/B38-E1E

VN/B38-F2F

VN/B38-G3G

شیر یکضرب پلیمری
سایز (mm)

20

25

کد

VN/B40-E##

VN/B40-F##

مهره ماسوره
سایز

2/1

4/3

1

کد

VN/B42-E1#

VN/B42-F2#

VN/B42-G3#

 

حلقه ارتجاعی (لوپ) زانو ساده
سایز (mm)

20

25

32

کد

VA/2LP-E20

VA/2LP-F20

VA/2LP-G20

سایز (mm)

20

25

32

کد

VN/B22-EE#

VN/B22-FF#

VN/B22-GG#

شیر فلکه پلیمری زاویه دار 45 درجه زانو یکسر دنده ماده
سایز (mm)

25

35

 

سایز

1/2

3/4

کد

VN/B45-F2F

VN/B46-G2G

 

کد

VN/B46-121

VN/B46-222

سایز

20×1/2

25×3/4

32×1

40×1 ¼

50×1 ½

63×2

کد

VN/B26-E1#

VN/B26-F2#

VN/B26-G3#

VN/B26-H8#

VN/B26-I7#

VN/B26-J6#

کیت انشعاب پلی اتیلن HDPE با اتصالات 16 بار پلی فیت

 • کمربند
 • شیر شبکه برنجی
 • اتصال یکسر دنده ماده
 • شیر قطع و وصل
 • پایه شیر قطع و وصل
 • لوله محفظه
 • زانو ساده پلی اتیلن
 • لوله پلی اتیلن 20 میلی متر با فشار 10 اتمسفر
 • زانو یکسر دنده ماده
 • پایه کنتور پلیمری
 • شیر گازی دسته معمولی ربع گرد برنجی
 • شیر خودکار یکسر مغزی برنجی 2/1

 

کیت انشعاب پکس PEX با اتصالات 16 بار پلی فیت

 • کمبرند
 • شیر شبکه برنجی
 • اتصال یکسر دنده ماده
 • شیر قطع و وصل
 • پای شیر قطع و وصل
 • لوله محفظه
 • لوله پکس 20 میلی متر
 • زانو یکسر دنده ماده
 • پایه کنتور پلیمری
 • شیر گازی دسته معمولی ربع گرد برنجی
 • شیر خودکار یکسر مغزی برنجی 2/1

 

مقایسه لوله های پکس و پلی اتیلن

 • لوله های PEX دارای تحمل بالاتری در مقابل فشار آب می باشند.
 • لوله های PEX این شرکت قابلیت حافظه حرارتی دارند.
 • بدلیل انعطاف پذیر بودن، می توان تعداد اتصالات را در کیت به حداقل رساند
 • بدلیل مقاومت بیشتر سطح خارجی لوله های PEX، خراشیدگی بر روی این لوله ها اثری ندارد.

 

زانو 90 درجه
سایز

20×1/2

25×3/4

32×1

کد

VN/M82-EE#

VN/M82-FF#

VN/M82-GG#

اتصال یکسر دنده ماده
سایز

20×1/2

25×3/4

32×1

کد

VN/N68-EE#

VN/M68-FF#

VN/M68-GG#

سایز

20×1/2

25×3/4

32×1

کد

VN/M74-EE#

VN/M74-FF#

VN/M74-GG#

 کیت انشعاب پنج لایه تلفیقی PEX/AL/PEX

 • کمربند
 • شیر شبکه برنجی
 • اتصال یکسر دنده ماده برنجی
 • شیر قطع و وصل
 • پایه شیر قطع و وصل
 • لوله محفظه
 • لوله پنج لایه
 • پایه کنتور پلیمری
 • شیر گازی دسته معمولی ربع گرد برنجی
 • شیر خودکار یکسر مغزی برنجی

 

اتصال یکسر دنده ماده
سایز

16×1/2

20×1/2

20×3/4

25×3/4

25×1

32×1

کد

HA/S16-1/2F

HA/S20-1/2F

HA/S20-3/4F

HA/S25-3/4F

HA/S25-1F

HA/S32-1F

لوله پرشین پایپ
سایز

16

20

25

32

کد

HP/PEX-1216

HP/PEX-1620

HP/PEX-2025

HP/PEX-2532

 

 

 

این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
به اشتراک گذاری بر روی skype
Skype
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

لیست محتوا این صفحه