کیت انشعاب پلی اتیلنHDPEبا اتصالات 16 بار پلی فیت

توضیحات و جدول مشخصات

درخواست مشاوره و سفارش