شرح خبر

توليد نوع جديدي از كربنات براي استفاده در صنعت پلاستيك