در سیستم های لوله کشی پلیمری، همیشه اتصالات مصرفی نقش مهمی از نظر کیفیت و طول عمر سیستم های اجرا شده بازی می کند. این شرکت با مطالعه انواع اتصالات موجود در جهان نسبت به تولید پیشرفته ترین اتصالات PPSU اقدام نموده است که این اتصالات از نظر استحکام و فشار کار و مقاومت شیمیایی دارای مشخصات ممتازی می باشند که در صفحات بعد اطلاعات و مشخصات فنی آن تقدیم خواهد شد.