این سیستم لوله کشی جهت استفاده در سیستم آب سرد و گرم مصرفی، سیستم درین سیستمهای تهویه مطبوع، رایزرهای سرد و گرم، رایزرهای برجهای خنک کن، کلکتورهای صنعتی گرمایش کفی، سیستم های انتقال هوای فشرده و سیستم آبرسانی شهری تا کنتور توصیه می گردد. سهولت نصب و راحتی اجرا از مزیت های این نوع سیستم لوله کشی می باشد.

نوع مواد اولیه

Polypropylene Random Copolymer (PP-R 80)

استاندار ملی – استاندار بین المللی

INSO 6314 – BS EN ISO 15874

حداکثر فشار کاری – کلاس کارکرد

10 بار – کلاس 2

ساختار لوله – رنگ لوله

تک لایه – سفید – سبز

سایزهای قابل ارائه

20 الی 250 میلیمتر (قطر خارجی)

ضخامت های قابل ارائه

SDR 7.4 – SDR 6

کلاس آتش نشانی

DIN4102-B2

ویژگی ها: