کمربندهای انشعاب

کمربندهای انشعاب این شرکت در سه نوع رزوه ای معمولی ، بوشن دار برنجی و رزوه ای با رینگ آهنی تقویت کننده تولید و عرضه می گردند. این کمربندها جهت انشعاب گیری از لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن قابل استفاده می باشند .

کمربندهای پلی اتیلن