این شرکت انواع مختلف کیت های انشعاب آب آشامیدنی را با انواع مختلف لوله ها عرضه می نماید . این کیت ها برای اتصال شبکه آبرسانی به منازل طراحی و عرضه می گردند.

نوع مواد اولیه

PP-HDPE-PEX-MULTILAYER PIPE

استاندارد ملی – استاندارد بین المللی

INSO 6314-INSO 14427-ISIRI 13205-INSO 12753

حداکثر فشار کاری

10 بار

سایزهای قابل ارائه

16 الی 32 میلیمتر

کلاس آتش نشانی

DIN4102-B2