انشعابگیر مخصوص ارایه می نماید . این محصولات جهت استفاده در شبکه فاضلاب شهری تولید و عرضه می گردند.

نوع مواد اولیه

Polypropylene Block Copolymer

استاندارد ملی – استاندارد بین المللی

ISIRI 16509-EN ISO 1852 (SN 4-SN8)

حداکثر فشار کاری

0/5 بار

حداکثر دمای کاری

90 درجه بطور پیوسته – 95 درجه کوتاه مدت

سایزهای قابل ارائه

110 الی 160 میلیمتر

ساختار لوله – رنگ لوله

تک لایه – سفید

کلاس آتش نشانی

DIN4102-B2