• نمایشگاه کشاورزی تبریز

    1398/04/11

مدعوین محترم
احتراما با افتخار میزبان شما در بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی .نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸ در محل داءمی نمایشگاه های بین المللی تبریز سالن پروین اعتصامی هستیم.

برند آماده برند فروشی برند آماده فروشی