گواهینامه پوش فیت معمولی
پوش فیت دو لایه فاضلابی پروانه استاندارد
گواهینامه لوله های PEX-a هوشمند و گرمایش کفی
لوله های پنج لایه PRTلوله های سه لایه PEX-a قرمز گرمایش کفلوله های سه لایه PEX-a آبی مخصوص شوفاژ و فن کوئللوله تک لایه PEX-aاستاندارد لوله پکساستاندارد لوله پکس سه لایه استاندارد لوله پکس پنج لایهاستاندارد اتصالات PPSUپروانه بهداشتی PEX-a تک لایهپروانه بهداشتی PEX سه لایهپروانه بهداشتی PEX پنج لایه
گواهینامه لوله های پلی پروپیلن تک لایه و سه لایه
لوله های p.p جهت آب سردوگرم مصرفیلوله p.p سه لایه جهت گرمایش
گواهینامه نوارهای آبیاری قطره ای لابیرنتی-پلاک ممتد( Ultra Drip)
تاییده مرکز مکانیزاسیون تیپ 16 با ضخامت 150 میکرونتاییده مرکز مکانیزاسیون تیپ 22 با ضخامت 200 میکرون
گواهینامه لوله های آبیاری قطه ای ساده و دریپر دار(Ultra Pipe)
لوله تک لایه پلی اتیلن لوله قطره چکان دارلوله پلی اتیلن سایز 16لوله قطره چکان دار سایز 20
گواهینامه پوش فیت سایلنت(Muri Silent Pipe)
پوش فیت فاضلابی سایلنتFraunhofer Page 1Fraunhofer Page 2SKZگواهینامه نانو مقیاس
گواهینامه لوله های پلی اتیلن
گواهینامه و استاندارد پلی اتیلنلوله پلی اتیلن سایز 75 لوله پلی اتیلن سایز 63لوله پلی اتیلن سایز 90لوله پلی اتیلن سایز 50
گواهینامه اتصالات پیچی و کمربندهای پلی فیت
استاندارد اتصالات پیچی پلی فیتاستاندارد کمربندهای پلی اتیلناستانداردتشویقی اتصالات پیچی پلی فیترابط مساویرابط