لوله و نوارهای آبیاری قطره ایMaster-Drip

توضیحات

نوارهای آبیاری قطره ای پلاکدار (MASTER DRIP)

نوارهای آبیاری پلاکدار مستر دریپ در سایز 16 قابل ارایه می باشد . این نوع نوارهای آبیاری یا توجه به دارا بودن دریپر ، یکنواختی مناسبی برای توزیع جریان به گیاه دارد .

نوع مواد اولیه

Polyethylene

استاندارد ملی – استاندارد بین المللی

ISIRI 6775–ISO 9612:2010

فشار کاری

1 بار

رنگ لوله

مشکی

سایزهای قابل ارائه

16 میلیمتر

ضخامت های قابل ارائه

175 الی 700 میکرون ( 7 میل الی 28 میل)

فواصل دریپرها

50 – 40 – 30 – 20 سا نتیمتر

جریان های دریپرها

1/3 و 2/6 لیتر در ساعت

ضریب CV

کوچکتر از 7 درصد

ضریب توان

0/55

سفارش

فرم سفارش تکمیل شده
برند آماده برند فروشی برند آماده فروشی