اتصال يكسر دنده نر

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا سایز نام کالا
VA/2MA-D1D 16×1/2″ اتصال يكسر دنده نر
VA/2MA-E2E 20×3/4″ اتصال يكسر دنده نر
VA/2MA-F2F 25×3/4″ اتصال يكسر دنده نر
VA/2MA-F3E 25×1″ اتصال يكسر دنده نر
VA/2MA-G3G 32×1″ اتصال يكسر دنده نر

درخواست مشاوره و سفارش