توضیحات و جدول مشخصات

اتصال جوشی بوشن کلکتوری ساده جهت انشعابگیری از لوله ها ، انشعابگیری در رایزر و نصب کلکتورها در ساختمان مورد نیاز و استفاده می باشد . این قطعه بهمراه یکعدد مته جهت سوراخکاری و قالب جوشکاری مخصوص قابل استفاده می باشد .

رنگ های موجود

کالا بسته اندازه شرح كالا
VT/G40-H00 300 40*20 بوشن كلكتوري ساده
VT/G40-I00 300 50*20 بوشن كلكتوري ساده
VT/G40-G00 300 63*20 بوشن كلكتوري ساده
VT/G40-KH0 90 75*40 بوشن كلكتوري ساده
VT/G40-LH0 90 90*40 بوشن كلكتوري ساده
VT/G40-MI0 48 110*50 بوشن كلكتوري ساده
VT/G40-NJ0 32 125*63 بوشن كلكتوري ساده
VT/G40-PL0 10 160*90 بوشن كلكتوري ساده
VT/G40-RL0 10 200*90 بوشن كلكتوري ساده
VT/G40-SL0 10 250*90 بوشن كلكتوري ساده

درخواست مشاوره و سفارش