بوشن کلکتور ماده برنجی

توضیحات و جدول مشخصات

اتصال برنجی بوشن کلکتوری ماده جهت انشعابگیری از لوله ها ، انشعابگیری در رایزر و نصب کلکتورها در ساختمان مورد نیاز و استفاده می باشد . این قطعه بهمراه یکعدد مته جهت سوراخکاری و قالب جوشکاری مخصوص قابل استفاده می باشد .

رنگ های موجود

 

کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G63-L20 70 90*3/4″ بوشن كلكتوري ماده برنجی
VN/G63-L30 70 90*1″ بوشن كلكتوري ماده برنجی
VN/G63-M20 45 110*3/4″ بوشن كلكتوري ماده برنجی
VN/G63-M30 45 110*1″ بوشن كلكتوري ماده برنجی
VN/G63-N20 40 125*3/4″ بوشن كلكتوري ماده برنجی
VN/G63-N30 40 125*1″ بوشن كلكتوري ماده برنجی
VN/G63-P20 35 160*3/4″ بوشن كلكتوري ماده برنجی
VN/G63-P30 35 160*1″ بوشن كلكتوري ماده برنجی

درخواست مشاوره و سفارش