بوشن یکسر دنده ماده

توضیحات و جدول مشخصات

اتصال برنجی بوشن یکسر دنده ماده جهت اتصال دهی سیستم لوله کشی به نری های فلزی و شیرآلات مورد استفاده می باشد . جوش این نوع اتصال از نوع جوش مادگی (Socket Fusion) می باشد .

رنگ های موجود

 

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G14-E10 100 عدد 20×1/2″ بوشن يكسر دنده ماده
VN/G14-F10 80 عدد 25×1/2″ بوشن يكسر دنده ماده
VN/G14-F20 80 عدد 25×3/4″ بوشن يكسر دنده ماده
VN/G14-G20 50 عدد 32×3/4″ بوشن يكسر دنده ماده
VN/G14-G30 50 عدد 32×1″ بوشن يكسر دنده ماده
VN/G14-H80 20 عدد 40×11/4″ بوشن يكسر دنده ماده
VN/G14-I70 16 عدد 50×11/2″ بوشن يكسر دنده ماده
VN/G14-J60 10 عدد 63×2″ بوشن يكسر دنده ماده
VN/G14-K70 4 عدد 75×21/2″ بوشن يكسر دنده ماده
VN/G14-L60 2 عدد 90×3″ بوشن يكسر دنده ماده
VN/G14-M50 2 عدد 110×4″ بوشن يكسر دنده ماده

درخواست مشاوره و سفارش