توضیحات و جدول مشخصات

اتصال برنجی بوشن یکسر دنده نر جهت اتصال دهی سیستم لوله کشی به مادگی های فلزی و شیرآلات مورد استفاده می باشد . جوش این نوع اتصال از نوع جوش مادگی (Socket Fusion) می باشد .

رنگ های موجود

 

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G16-E10 90 عدد 20×1/2″ بوشن يكسر دنده نر
VN/G16-F10 70 عدد 25×1/2″ بوشن يكسر دنده نر
VN/G16-F20 60 عدد 25×3/4″ بوشن يكسر دنده نر
VN/G16-G30 40 عدد 32×1″ بوشن يكسر دنده نر
VN/G16-H80 16 عدد 40×11/4″ بوشن يكسر دنده نر
VN/G16-I70 14 عدد 50×11/2″ بوشن يكسر دنده نر
VN/G16-J60 8 عدد 63×2″ بوشن يكسر دنده نر
VN/G16-K70 3 عدد 75×21/2″ بوشن يكسر دنده نر

درخواست مشاوره و سفارش