توضیحات و جدول مشخصات

تبدیل PPSU
اتصال تبدیل PPSUجهت اتصال دو لوله با سایزهای مختلف در سیستم های لوله کشی مورد استفاده می باشد .

کد کالا سایز نام کالا
VN/M07-EDE 20×16 تبديل PPSU
VN/M07-FDF 25×16 تبديل PPSU
VN/M07-FEF 25×20 تبديل PPSU
VN/M07-GEG 32×20 تبديل PPSU
VN/M07-GFG 32×25 تبديل PPSU

درخواست مشاوره و سفارش