حلقه اتصال پلیمری

توضیحات و جدول مشخصات

كد كالا سايز نام كالا
VN/M01-DDD 16 حلقه اتصال پلیمری
VN/M01-EEE 20 حلقه اتصال پلیمری
VN/M01-FFF 25 حلقه اتصال پلیمری
VN/M01-GGG 32 حلقه اتصال پلیمری

درخواست مشاوره و سفارش