توضیحات و جدول مشخصات

اتصال درپوش رزوه ای کوتاه از ادوات نصب جهت آب بندی و تست سیستم لوله کشی در هنگام نصب مورد استفاده می باشد.

رنگ های موجود

 

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G21-E00 600 عدد 20 درپوش رزوه اي
VN/G21-F00 400 عدد 25 درپوش رزوه اي
VN/G21-G00 300 عدد 32 درپوش رزوه اي

درخواست مشاوره و سفارش