توضیحات و جدول مشخصات

رابط PPSU
اتصال رابط PPSU جهت اتصال دو لوله با سایزهای یکسان در سیستم های لوله کشی مورد استفاده می باشد .

کد کالا سایز نام کالا
VN/M05-DDD 16 رابط ساده PPSU
VN/M05-EEE 20 رابط ساده PPSU
VN/M05-FFF 25 رابط ساده PPSU
VN/M05-GGG 32 رابط ساده PPSU

درخواست مشاوره و سفارش