زانو ديواري برنجی با پيچ و واشر مخصوص

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا سایز نام کالا
VA/2WE-D1D 16×1/2″ زانو ديواري برنجی با پيچ و واشر مخصوص
VA/2WE-E1E 20×1/2″ زانو ديواري برنجی با پيچ و واشر مخصوص
VA/2WE-E2E 20×3/4″ زانو ديواري برنجی با پيچ و واشر مخصوص
VA/2WE-F2F 25×3/4″ زانو ديواري برنجی با پيچ و واشر مخصوص

درخواست مشاوره و سفارش